Βλάβη στο δίκτυο του κτηρίου Αιόλου 42-44 της βιβλιοθήκης Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
21.07.2022

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο του κτηρίου Αιόλου 42-44, που βρίσκεται η βιβλιοθήκη της Σχολής ΟΠΕ, δεν λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης των τμημάτων ΠΕΔΔ-ΕΜΜΕ-ΤΣΣΑΣ-Κοινωνιολογίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό της βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 3245885.