Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής

23.10.2017

Οι Βιβλιοθήκες των Τμημάτων :

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία

αποτελούν ενιαία Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που στεγάζεται σε νέο χώρο στη Πλατεία Κλαθμώνος, Δραγατσανίου 4 (1ος όροφος). Εντός του Νοεμβρίου θα ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής μας.