Απόκτηση λογισμικού Mendeley

12.01.2017
Mendeley_Logo_Vertical_2.png

Ανακοινώνουμε  ότι, μετά από συντονισμένη προσπάθεια και τεκμηριωμένη πρόταση συναδέλφων βιβλιοθηκονόμων, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Α. Φραντζή, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου μας απέκτησε δωρεάν πρόσβαση για ένα χρόνο στην ιδρυματική έκδοση του λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών  Mendeley (https://www.mendeley.com) για 500 επιλεγμένους χρήστες.

Το Mendeley  είναι ένα πρόγραμμα  προσβάσιμο μέσω διαδικτύου (από όλες τις συσκευές) για τη συστηματική οργάνωση της ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας, τη μορφοποίηση βιβλιογραφικών αναφορών με βάση τα διεθνή πρότυπα, την αυτόματη εισαγωγή τους στο Microsoft Word /Open Office και το διαμοιρασμό βιβλιογραφίας σε ομάδες. Η έκδοση του προγράμματος για μεμονωμένους χρήστες παρέχεται ελεύθερα.

Σύντομα θα δημοσιευθούν αναλυτικές οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό για το λογισμικό Mendeley στην ενότητα "Μάθετε πώς" του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ).