Αναστολή λειτουργίας της ΒΚΠ και προσφερόμενες υπηρεσίες (14.04.2020)

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
10.05.2020

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ είναι παρούσα και στην δύσκολη αυτή περίοδο, συμμετέχοντας στις δράσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, στην οποία ανήκουν οι Βιβλιοθήκες των Σχολών και το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του Πανεπιστημίου μας, παρότι έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους για τους χρήστες με βάση την ΚΥΑ-ΦΕΚ 956/21-3-2020 και την επέκταση των μέτρων μέχρι νεοτέρας, φροντίζουν από την πρώτη στιγμή να παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες εξ αποστάσεως, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών αφορά την φυσική παρουσία των χρηστών, για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνoϊού COVID-19.

Για να δείτε τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτή τη στιγμή οι Βιβλιοθήκες και το ΥΚΒ συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Με εκτίμηση

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ' αναπλήρωση)
τηλ.: 210-7276527 / 693 7363 670
Επικοινωνία για θέματα της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: dibib(at)lib.uoa.gr