Διαμόρφωση Ωραρίου Βιβλιοθήκης ΣΘΕ για Πέμπτη 28/07/2022

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
27.07.2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 28/07/2022, η Βιβλιοθήκη ΣΘΕ θα λειτουργήσει εκτάκτως 11:00 με 15:30, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος κατά το χρονικό διάστημα 08:00 με 11:00, ώστε να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες για την συντήρηση του υποσταθμού που τροφοδοτεί τα κτήρια της Σχολής Θετικών Επιστημών.