ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατηγορία: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών
14.10.2020

Σας ενημερώνουμε για την οργάνωση του Διεθνούς ψηφιακού συνεδρίου «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας, Σύγχρονα Εργαλεία, Νέες Προσεγγίσεις» και συνημμένα σας προωθούμε το πρόγραμμα καθώς και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, του Διεθνούς Ψηφιακού Συνεδρίου «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας, Σύγχρονα Εργαλεία, Νέες Προσεγγίσεις», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2020.

Οργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαδικτυακή συμμετοχή κατόπιν εγγραφής: https://zoom.us/webinar/register/WN_2GnSs-oyRDq_uSPhdko2fQ