ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

10.05.2021

Δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο τριών βάσεων της EBSCO (Legal Source, Criminal Justice Abstracts with Full Text, και Political Science Complete)

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της των ακόλουθων τριών βάσεων της EBSCO,  μέχρι και τις 8 Ιουνίου...

Αποτελέσματα 41 μέχρι 45 από τα συνολικά 203