• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Προσθήκη του Preprint Citation Index™ στην πλατφόρμα Web of Science™

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

04.10.2021

Δοκιμαστική προσβαση στη βάση RetroNews

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει  ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης  RetroNews, η οποία  αποτελεί την υπηρεσία...

Αποτελέσματα 36 μέχρι 40 από τα συνολικά 203