ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

24.04.2020

Ενημέρωση από το ΣΕΑΒ

Παρατίθεται ανακοίνωση/ενημέρωση από την πρόεδρο του ΣΕΑΒ, η οποία έχει σταλεί στην Υπουργό και στον Υφυπουργό Παιδείας και αφορά στη συμβολή του ΣΕΑΒ στην...

Αποτελέσματα 26 μέχρι 30 από τα συνολικά 145