ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

01.06.2022

Προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στο Scopus

Σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται αδυναμία πρόσβασης στο Scopus. Ο εκδότης έχει ενημερωθεί από το HEAL-Link και περιμένουμε τις ενέργειές του για την...

Αποτελέσματα 21 μέχρι 25 από τα συνολικά 195