ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

05.04.2016

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, για διαγωνισμούς έως...

Αποτελέσματα 6 μέχρι 8 από τα συνολικά 8