ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

27.03.2018

Νέα αποκτήματα - Φεβρουάριος 2018

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον μήνα Φεβρουάριο του 2018....

Αποτελέσματα 6 μέχρι 10 από τα συνολικά 52