ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

01.02.2021

Extension of return of borrowed material

The return of material for which the return date has been set at 1st February 2021, the loan is extended with a new return date of 1 March 2021. However, it...

Αποτελέσματα 11 μέχρι 15 από τα συνολικά 545