Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Σχολή Ντάρδας (2)

Ιδρυτής Οικονόμου Ισίδωρος (Γλωτσένης)

Τόπος ίδρυσης Ντάρδα (Αλβανοχώριον), άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης 1810

Σχόλια 1. Για την Χρονολογία Ίδρυσης: [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 137], [Ζέγκος Ν. Παπασπύρου, σύντομος περιγραφή της Δάρδας χωρίου Κορυτσάς μετά εικόνων, Αθήνα, 1927, 8ον, σελ. 143]. 2. Για τον Ιδρυτη βλέπε: [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 137], [Ζέγκος Ν. Παπασπύρου, σύντομος περιγραφή της Δάρδας χωρίου Κορυτσάς μετά εικόνων, Αθήνα, 1927, 8ον, σελ. 143].

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
  1. (άγνωστη - άγνωστη):  Γλυτσώνης Ιωάννης (διδάσκαλος)
  2. (άγνωστη - άγνωστη):  Αντωνιάδης Αθανάσιος (διδάσκαλος)
  3. (άγνωστη - άγνωστη):  Ισιδώρου Γλωτσένης (διδάσκαλος)
  4. (1810 - άγνωστη):  Οικονόμου Ισίδωρος (Γλωτσένης) (ιδρυτής)
  5. (1810 - άγνωστη):  Οικονόμου Ισίδωρος (Γλωτσένης) (διδάσκαλος)

  Περίοδοι λειτουργίας
Δεν υπάρχουν στοιχεία.