Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Μεγάλη του Γένους Σχολή Πατριαρχική Ακαδημία {1}

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Κωνσταντινούπολη, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης 1454 ({2})

Σχόλια 1. Πατριαρχικά σιγίλλια, γράμματα, έγγραφα και εγκύκλιοι που αφορούν την σχολή: α. Ιούνιος 1663, σιγίλλιο του Διονυσίου Γ΄ για την ανασύσταση της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.6-7] β. 1730, σιγίλλιο στο οποίο περιγράφεται η κατάσταση της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.11, σημ 2] γ. 1 Μαρτίου 1769, σιγίλλιο στο οποίο αναφέρεται ο τόπος λειτουργίας της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.17, σημ. 1], [Β. Μυστακίδη, Ιστορικαίς ειδήσεσι περί Καρούτσεσμε, Αθ. 1888, σ. 51-2] δ. Ιανουάριος 1804, 2 σιγίλλια για την μετάθεση της σχολής στο Καρούτσεσμε.Το ένα σιγίλλιο δημοσιεύεται στο: [Μ. Χαμουδόπουλος, Εκκλησιαστική Αλήθεια, Α΄, σ. 287-292]. Το άλλο στο: [Β. Μυστακίδη, Ιστορικαίς ειδήσεσι περί Καρούτσεσμε, Αθ. 1888, σ. 51-52]. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 17] ε. Φεβρουάριος 1804, έκδοση εγκυκλίου για την σχολή υπό του Βελεγράδων Άνθιμου. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.17] στ. 1759, πατριαρχικό γράμμα του Σεραφείμ Β΄ υπέρ της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.15,σημ.1], [Μ. Χαμοδόπουλου, "Αλήθεια", σ. 236-238] ζ. 1760, πατριαρχικό γράμμα του Σεραφείμ Β΄ υπέρ της σχολής . [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 15, σημ.1], [Μ. Χαμοδόπουλου, "Αλήθεια", σ. 236-238] 2. Διαμάχες: α. Κατά την σχολαρχία του Καλλονά (1665-) υπήρξαν ταραχές και διαμάχες στην σχολή. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.13, σημ. 1] β. Κατά την σχολαρχία του Ιάκωβου Πιτζιπιού (1849) υπήρξαν ταραχές και διαμάχες στην σχολή τα λεγόμενα "Πιτσιπιακά". Ο Ιάκωβος ο Πιτζιπιός δημιούργησε σκάνδαλα και επαύθει. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 19,σημ.1 και LXXXVII)], [Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας, σ. 198] 3, Αναγνώριση και επικύρωση του θεολογικού χαρακτήρα και του προορισμού της σχολής: α. 1716-1726, υπό του πατριάρχου Ιερεμίου Γ΄ του από Καισαρείας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 6] β. 1769, υπό του πατριάρχου Μελετίου Β΄ του από Λαρίσσης. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 7] γ. 1793, υπό του πατριάρχου Νεοφύτου Ζ΄ του από Μαρωνείας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 8] δ. 1804. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.8] ε. 1864. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.10] 4. Σύσταση επιτροπών: α. 1793, σύσταση διαρκούς εφορίας και επιτρόπων για την λειτουργία της σχολής και καθορισμός των καθηκόντων τους. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.8] β. 1797, καθορισμός των καθηκόντων των επιτρόπων της σχολής ως βοηθών των διαρκών εφόρων. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.8] γ. 1847, σύσταση εκτάκτου πολυμελούς επιτροπείας για την ηθική και υλική βελτίωση της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.9] 5. Περί βιβλιοθηκών: α. 1769, ίδρυση βιβλιοθήκης στην σχολή υπό του πατριάρχου Μελετίου Β΄ του από Λαρίσσης. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 7] β. 1807, μεταφορά της βιβλιοθήκης του Νικηφόρου Θεοτόκη από το Άγιο Όρος στην Μ. του Γένους Σχολή. Πριν την μεταφορά υπήρξε διαμάχη με τους μοναχούς του Αγίου Όρους που επέμεναν η βιβλιοθήκη να παραμείνει στην Αθωνιάδα Ακαδημία. Η βιβλιοθήκη είχε 7000 τόμους και 40 χειρόγραφα. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.100], [Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, σ. 26], [Λ. Βρακίνη, Βιογραφικά Σχεδάρια, Β΄, σ. 165-167], [Νικηφόρος Γλυκάς, Ελλην, Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, ΙΓ΄,1879-1880, σ. 219-251], [Ημερ. Ανατολής, 1883], [Κόσμος, ΙΗ΄,σ. 287] γ. 1804, διορίζεται βιβλιοφύλακας ο Πλάτων Φραγκιάδης. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.17, σημ. 1] 6. Προσαρτήσεις – αποσπάσεις μονών: α. 1798, προσάρτηση στην σχολή της Μονής του Σωτήρος Χριστού από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. Το 1799, η Μονή αποσπάται από την σχολή από τον πατριάρχη Νεόφυτο Ζ΄. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 8] β. 1826, προσάρτηση της Μονής Καμαριωτίσσης της Χάλκης. Η μονή αποσπάται από την σχολή σιωπηρά μετά από μία πενταετία. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.9] 7. 1804, αποφασίζεται η έκδοση της "Κιβωτού", λεξικού της ελληνικής γλώσσας με δαπάνες των Ζωσιμάδων. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 9] 8. 1814, εκφωνεί εναρκτήριο λόγο ο Κούμας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 18], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1814, σ. 123-124] 9. Ο διδάσκαλος της σχολής ονομαζόταν: νομοδιδάσκαλος, ο καθολικός, ο μέγας, ο οικουμενικός, ο του Αποστόλου, ο διδάσκαλος των διδασκάλων, των επιστολών, του Ευαγγελίου ή των Ευαγγελίων, τα Θεία, των ιατρών, της Μ. Εκκλησίας, της Οικουμένης, των ρητόρων, των φιλοσόφων, του ψαλτηρίου. Οι βοηθοί διδάσκαλοι αποκαλούνταν: επιστατούντες. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 12] 10. Οι χρονολογίες των σχολαρχών είναι διαφορετικές στο: [Γεδεών, "Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μ. του Γένους Σχολής", Κων/πολις, 1908] 11. Μετά το 1922 υπήρξαν και Τουρκοδιδάσκαλοι αδρά αμοιβόμενοι. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.22]

Ελεύθερο πεδίο {1} Ο Ευαγγελίδης καταγράφει τη σχολή ως συνέχεια του Πνευματικού Φροντιστηρίου γι' αυτό κάνει λόγο για σύσταση ή ανασύσταση το 1454. Εδώ καταγράφεται ως ξεχωριστή σχολή ενώ ως χρονολογία ίδρυσης καταγράφεται το 1454. {2} Ίδρυση υπό του Γενναδίου Β΄ του Σχολαρίου. {3} Στο διάστημα 1918-1920 την σχολή διηύθυνε ο αρχαιότερος των καθηγητών. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.20].Η πληροφορία πρέπει να ελεχθεί γιατί σε άλλο σημείο ο Ευαγγελίδης [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 22] αναφέρει ότι η σχολή δεν λειτουργούσε το διάστημα 1914-1920.

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Ζυγομαλάς Θεοδόσιος (σχολάρχης)
 2. - (πρωτονοτάριος της Μ. Εκκλησίας) [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 6 σημ. 1 και σελ. 11]
 3. (άγνωστη - άγνωστη):  Φώτιος Κύπριος (σχολάρχης)
 4. - 1793-1795, λογοθέτης του γενικού της Μ. Εκκλησίας
 5. (άγνωστη - άγνωστη):  Δραγούμης Στέφανος (μαθητής)
 6. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.39, σημ. 1]
 7. (άγνωστη - άγνωστη):  Δημητρίου Μανουήλ (μαθητής)
 8. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.76]
 9. (άγνωστη - άγνωστη):  Μανουήλ Κορίνθιος (διδάσκαλος)
 10. - συνδιδάσκαλος του Καμαριώτη πιθανώς από 1484. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11]
 11. (άγνωστη - άγνωστη):  Συρίγος Μ. (διδάσκαλος)
 12. - συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11, σημ. 2]
 13. (άγνωστη - άγνωστη):  Μαλαξός Μανουήλ (διδάσκαλος)
 14. - συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11, σημ. 2]
 15. (άγνωστη - άγνωστη):  Λέανδρος Μινδόνιος (διδάσκαλος)
 16. - συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11, σημ. 2]
 17. (άγνωστη - άγνωστη):  Καβάσιλας Συμεών (διδάσκαλος)
 18. - συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11, σημ. 2]
 19. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεώργιος Αιτωλός (διδάσκαλος)
 20. - συνδιδάσκαλος του Ιωάννη Ζυγομαλά και του Θεοδόσιου Ζυγομαλά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11, σημ. 2]
 21. (άγνωστη - άγνωστη):  Ρύσιος Διαμαντής (διδάσκαλος)
 22. - (ή και Χαλκηδόνιος και Αγκυριανός), συνδιδάσκαλος του σχολάρχη Γερασίμου Ακαρνάν κατά την β΄ σχολαρχία του (1691-1702). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 14, σημ, 2]
 23. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιάκωβος Μάνος Αργείος (διδάσκαλος)
 24. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, 14, σημ. 2]
 25. (άγνωστη - άγνωστη):  Τζιγαλάς Αζαρίας (διδάσκαλος)
 26. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, 14, σημ. 3]
 27. (άγνωστη - άγνωστη):  Κριτίκας Ν. (διδάσκαλος)
 28. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, 14,σημ. 3], [Χρυσόστομος, Η. Τσίτερ, μονογραφία για Κριτίκα, Αθ. 1935]
 29. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεώργιος Βυζάντιος (διδάσκαλος)
 30. - υποδιδάσκαλος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, 21]
 31. (άγνωστη - άγνωστη):  Δωρόθεος Λέσβιος (διδάσκαλος)
 32. - υποδιδάσκαλος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, 21]
 33. (άγνωστη - άγνωστη):  Προκόπιος Παναγιώτης Βυζάντιος (διδάσκαλος)
 34. (άγνωστη - άγνωστη):  Ζεργούλης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 35. - υποδιδάσκαλος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21]
 36. (άγνωστη - άγνωστη):  Ματθαίος εξ/ Αίνου (διδάσκαλος)
 37. - (υποδιδάσκαλος). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21]
 38. (άγνωστη - άγνωστη):  Μακραίος Σέργιος (διδάσκαλος)
 39. - συνδιδάσκαλος κατά την σχολαρχία του Χρύσανθου Αιτωλού (1769-1744). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 16]
 40. (άγνωστη - άγνωστη):  Βασίλειος (διδάσκαλος)
 41. - συνδιδάσκαλος κατά την σχολαρχία του Χρύσανθου Αιτωλού (1769-1744). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 16]
 42. (άγνωστη - άγνωστη):  Αρσένιος Σηλυβριανός (διδάσκαλος)
 43. - συνδιδάσκαλος κατά την σχολαρχία του Χρύσανθου Αιτωλού (1769-1744). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 16]
 44. (άγνωστη - άγνωστη):  Γανοχωρίτης Ματθαίος (διδάσκαλος)
 45. - συνδιδάσκαλος κατά την σχολαρχία του Χρύσανθου Αιτωλού (1769-1744). [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 16]
 46. (άγνωστη - 1839):  Ευθυβούλης Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 47. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 18]
 48. (άγνωστη - άγνωστη):  Νεόφυτος Χίος (διδάσκαλος)
 49. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σελ. 90]
 50. (άγνωστη - άγνωστη):  Αβακούμ Πελοποννήσιος (διδάσκαλος)
 51. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σελ. 90]
 52. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωακείμ Κρής (διδάσκαλος)
 53. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σελ. 90]
 54. (άγνωστη - άγνωστη):  Μυριοφυτινός Αλέξανδρος (διδάσκαλος)
 55. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α΄, σελ. 21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σελ. 90]
 56. (άγνωστη - άγνωστη):  Παναγιώτης Πελοποννήσιος (διδάσκαλος)
 57. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σ. 90]
 58. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεράσιμος Τρικεύς (διδάσκαλος)
 59. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σ. 90]
 60. (άγνωστη - άγνωστη):  Κων/νος Μυτιληναίος (διδάσκαλος)
 61. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.21], [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, ΛΣΤ΄, σ. 90]
 62. (άγνωστη - 1888):  Αντώνιος Χαρίλαος (διδάσκαλος)
 63. (άγνωστη - άγνωστη):  Καλλίφρων Βασίλειος (διδάσκαλος)
 64. (άγνωστη - άγνωστη):  Ευθυβούλης Κων/νος (διδάσκαλος)
 65. (άγνωστη - άγνωστη):  Σκαρλάτος Βίλκιος (διδάσκαλος)
 66. - (το γένος Γερμανός)
 67. (άγνωστη - άγνωστη):  Βαλασίδης Δημήτριος (διδάσκαλος)
 68. (άγνωστη - άγνωστη):  Κων/νος Κρης (διδάσκαλος)
 69. (άγνωστη - άγνωστη):  Φωτιάδης Κων/νος (διδάσκαλος)
 70. - έπειτα ηγεμών Σάμου
 71. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωάννης Αριστοκλής (διδάσκαλος)
 72. (άγνωστη - άγνωστη):  Σπαθάρης Ανδρέας (διδάσκαλος)
 73. (άγνωστη - άγνωστη):  Νοννότης Αιμύλιος (διδάσκαλος)
 74. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεωργιάδης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 75. (άγνωστη - άγνωστη):  Χουρμουζιάδης Αναστάσιος (διδάσκαλος)
 76. (άγνωστη - άγνωστη):  Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος (διδάσκαλος)
 77. (άγνωστη - άγνωστη):  Λουκίσης Αριστομένης (διδάσκαλος)
 78. (άγνωστη - άγνωστη):  Ορφανουδάκης Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 79. (άγνωστη - άγνωστη):  Σαλτέλης Θεμιστοκλής (διδάσκαλος)
 80. (άγνωστη - άγνωστη):  Αμαξόπουλος Ευάγγελος (διδάσκαλος)
 81. (άγνωστη - άγνωστη):  Ρου Οσβάλδ (διδάσκαλος)
 82. (άγνωστη - άγνωστη):  Ρου Ερνέστος (διδάσκαλος)
 83. (άγνωστη - άγνωστη):  Μαλιάκας Αβραάμ (διδάσκαλος)
 84. (άγνωστη - άγνωστη):  Βούρος Νικόλαος (διδάσκαλος)
 85. (άγνωστη - άγνωστη):  Χλωρός Ιωάννης (διδάσκαλος)
 86. (άγνωστη - άγνωστη):  Μακρίδης Γεώργιος (διδάσκαλος)
 87. (άγνωστη - άγνωστη):  Οικονομίδης Δημοσθένης (διδάσκαλος)
 88. (άγνωστη - άγνωστη):  Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης (διδάσκαλος)
 89. (άγνωστη - άγνωστη):  Δελίστοβιτς Αλέξανδρος (διδάσκαλος)
 90. (άγνωστη - άγνωστη):  Μυστακίδης Βασίλειος (διδάσκαλος)
 91. (άγνωστη - άγνωστη):  Αυθεντόπουλος Μηνάς (διδάσκαλος)
 92. (άγνωστη - άγνωστη):  Κορνήλιος Σπαθάρης (διδάσκαλος)
 93. (άγνωστη - άγνωστη):  Αναστασιάδης Πρόδρομος (διδάσκαλος)
 94. (άγνωστη - άγνωστη):  Μοστράτος Δημήτριος (διδάσκαλος)
 95. (άγνωστη - άγνωστη):  Βαλαβάνης Ιωακείμ (διδάσκαλος)
 96. (άγνωστη - άγνωστη):  Σάρος Δημήτριος (διδάσκαλος)
 97. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.22, σημ. 1], [Γ. Δροσίνης, "Η Μεγάλη του Γένους Σχολή" εν "Εθνική Αγωγή", Αθ. 1904, Ζ΄,σ. 544-565]
 98. (1454 - 1489):  Καμαριώτης Ματθαίος Βυζάντιος (σχολάρχης)
 99. - μέγας ρήτωρ της Μ. Εκκλησίας.
 100. (1499 - άγνωστη):  Καστρινός Δημήτριος (σχολάρχης)
 101. (1499 - άγνωστη):  Δοκιανός Ιωάννης (διδάσκαλος)
 102. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 11]
 103. (1500 - άγνωστη):  Μανουήλ Κορίνθιος (σχολάρχης)
 104. - (1500(;)-) , μέγας ρήτωρ.
 105. (1543 - 1551):  Θεοφάνης Ελεαβούλκος (σχολάρχης)
 106. - Μ. ρήτωρ.
 107. (1555 - 1580):  Ζυγομαλάς Ιωάννης (σχολάρχης)
 108. - ελληνική φωνή και τέχνη. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 6, σημ. 1 και σελ. 11], [Martini Grusii, Tucrograecia, σ.92], [E. Legrau, Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas Paris, σ. 13], [St Gerlach, Turkisches Tagebuch, σ. 270-271]
 109. (1604 - 1607):  Κόκκος Φραγκίσκος (σχολάρχης)
 110. - 1607(;), διερμηνευτής της του Χριστού Μ. Εκκλησίας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 12]
 111. (1621 - 1629):  Κορυδαλεύς Θεόφιλος (σχολάρχης)
 112. - 1621-1623 και 1629-1639, Μ. διερμηνευτής της Μ. Εκκλησίας, φιλοσοφικά μαθήματα – φυσική
 113. (1639 - άγνωστη):  Κλαροζάνης Νικηφόρος (σχολάρχης)
 114. - ιερομόναχος
 115. (1641 - 1663):  Καρυοφύλλης Ιωάννης (σχολάρχης)
 116. - 1641-1655(;) και 1663, Μ. λογοθέτης της Εκκλησίας
 117. (1655 - 1660):  Αναστάσιος (σχολάρχης)
 118. - 1655(;)-1660(;)
 119. (1660 - άγνωστη):  Ιλαρίων Κύπριος (διδάσκαλος)
 120. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 6]
 121. (1663 - 1665):  Γερμανός Αιτωλός (σχολάρχης)
 122. - του γραμματικού τμήματος
 123. (1663 - 1671):  Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (σχολάρχης)
 124. - εξ' απορρήτων, βυζάντιος, Μ. διερμηνέας της Υψηλής Πύλης και Μ. λογοθέτης της Μ. Εκκλησίας, του φιλοσοφικού τμήματος, φυσικές επιστήμες.
 125. (1665 - άγνωστη):  Καλλονάς (σχολάρχης)
 126. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 13, σημ. 1]
 127. (1681 - 1682):  Κυμινήτης Σεβαστός (σχολάρχης)
 128. - πιθανώς του φιλοσοφικού τμήματος
 129. (1682 - 1691):  Γεράσιμος Ακαρνάν (σχολάρχης)
 130. - 1682-1684 και 1691-1702, του γραμματικού τμήματος
 131. (1684 - 1726):  Σπανδωνής (σχολάρχης)
 132. - (1684(;) -) και 1720(;)?1726, βυζάντιος, Μ. χαρτοφύλαξ, του φιλοσοφικού τμήματος
 133. (1684 - άγνωστη):  Βαλάσιος (διδάσκαλος)
 134. - σκευοφύλαξ της Μ. Εκκλησίας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 14, σημ. 2]
 135. (1702 - 1704):  Ρύσιος Διαμαντής (σχολάρχης)
 136. - του γραμματικού τμήματος
 137. (1704 - 1720):  Μάνας Ιάκωβος (σχολάρχης)
 138. - ύπατος των φιλοσόφων της του Χ. Μ. Εκκλησίας, προϊστάμενος του φιλοσοφικού τμήματος
 139. (1704 - 1711):  Καλλίνικος Νάξιος (σχολάρχης)
 140. - προϊστάμενος του γραμματικού τμήματος
 141. (1705 - 1719):  Αντώνιος Βυζάντιος (διδάσκαλος)
 142. - (-ή 1720), του γραμματικού τμήματος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 14,σημ. 3], [Π. Ζερλέντης, "Πλάτων", Ζ΄,1885, σελ. 289], [ΒΖ, ΧVI, σελ. 141- ]
 143. (1705 - 1719):  Χουρμούζιος Βυζάντιος (διδάσκαλος)
 144. - (-ή 1720)
 145. (1711 - 1720):  Αντώνιος Βυζάντιος (σχολάρχης)
 146. - 1720(;), του γραμματικού τμήματος
 147. (1720 - 1744):  Τζανής Ιωάννης (σχολάρχης)
 148. - ύπατος των φιλοσόφων της Μ. Εκκλησίας, προϊστάμενος του φιλοσοφικού τμήματος
 149. (1720 - άγνωστη):  Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς (διδάσκαλος)
 150. (1720 - άγνωστη):  Δασκαλάκης (διδάσκαλος)
 151. (1726 - 1744):  Δωρόθεος εκ Λέσβου (σχολάρχης)
 152. - του γραμματικού τμήματος και 1744-1760, του φιλοσοφικού τμήματος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 15]
 153. (1744 - 1748):  Καλονάρης Ναθαναήλ (σχολάρχης)
 154. - προστάτης του γραμματικού τμήματος
 155. (1748 - 1752):  Προκόπιος Παναγιώτης Βυζάντιος (σχολάρχης)
 156. - του γραμματικού τμήματος
 157. (1752 - 1760):  Κριτίας Ν. (σχολάρχης)
 158. - του γραμματικού τμήματος
 159. (1760 - 1761):  Βούλγαρις Ευγένιος (σχολάρχης)
 160. - αρχιδιδάσκαλος, διάκονος, και ρεφερενδάριος της Μ. Εκκλησίας
 161. (1761 - 1763):  Γεώργιος Βυζάντιος (σχολάρχης)
 162. (1763 - 1767):  Ιωακείμ Πάριος (σχολάρχης)
 163. (1763 - άγνωστη):  Ιωακείμ Αντιπάριος (διδάσκαλος)
 164. - υποδιδάσκαλος
 165. (1763 - άγνωστη):  Ανανίας Αντιπάριος (διδάσκαλος)
 166. - υποδιδάσκαλος
 167. (1763 - 1769):  Χρύσανθος Αιτωλός (διδάσκαλος)
 168. - υποδιδάσκαλος
 169. (1767 - 1769):  Γεράσιμος εκ Κύπρου (σχολάρχης)
 170. (1769 - 1774):  Χρύσανθος Αιτωλός (σχολάρχης)
 171. - του φιλοσοφικού τμήματος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 16,σημ. 1], [Π. Ζερλέντη, "Πλάτων", Ζ΄,1885, σελ. 289-303]
 172. (1769 - 1777):  Ηλίας Κύπριος (σχολάρχης)
 173. - του γραμματικού τμήματος
 174. (1777 - 1798):  Μακραίος Σέργιος (σχολάρχης)
 175. - 1777-1793 και 1798-1801, του φιλοσοφικού και γραμματικού τμήματος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 16, σημ. 2]
 176. (1793 - 1795):  Θεοδόσιος (διδάσκαλος)
 177. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16]
 178. (1793 - 1795):  Δημήτριος (διδάσκαλος)
 179. - 1793-1795 και 1795-1797. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16]
 180. (1795 - 1798):  Μακάριος (σχολάρχης)
 181. (1797 - 1798):  Μακάριος (διδάσκαλος)
 182. (1797 - 1798):  Ματθαίος (διδάσκαλος)
 183. (1797 - 1798):  Μακάριος (διδάσκαλος)
 184. (1797 - 1798):  Γαβριήλ (διδάσκαλος)
 185. (1797 - 1798):  Δαμασκηνός (διδάσκαλος)
 186. (1797 - 1798):  Ανανίας (διδάσκαλος)
 187. (1801 - 1803):  Βουλισμάς Δωρόθεος (σχολάρχης)
 188. - ιεροκύρηκας
 189. (1801 - 1803):  Ματθαίος (διδάσκαλος)
 190. (1801 - 1803):  Γεώργιος (διδάσκαλος)
 191. (1803 - 1804):  Ματθαίος εξ Αίνου (σχολάρχης)
 192. (1804 - 1807):  Πρώιος Δωρόθεος (σχολάρχης)
 193. - αρχιμανδρίτης
 194. (1804 - 1814):  Λεοντόπουλος Ιωάννης (διδάσκαλος)
 195. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16]
 196. (1804 - 1814):  Τσελεμπής Ιωάννης (διδάσκαλος)
 197. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16]
 198. (1804 - 1814):  Λογάδης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 199. - 1804-1814 και (1820- ) [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16, 18]
 200. (1807 - 1809):  Φραγγιάδης Πλάτων (σχολάρχης)
 201. - μητροπολίτης, (+1822)
 202. (1807 - 1809):  Διονύσιος (διδάσκαλος)
 203. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.17], [Επιτομή της Γενικής Ιστορίας της υπό Λάμπρου Αντωνιάδη εκ του Γαλλικού μεταφρασθείσης και εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου εκδοθείσης το 1808, εν καταλόγω συνδρομητών]
 204. (1809 - 1810):  Δούγκας Στέφανος (σχολάρχης)
 205. - 1809-1810, ρεφερενδάριος της Μ. Εκκλησίας
 206. (1809 - 1810):  Παΐσιος (σχολάρχης)
 207. - επιστάτης της εσωτερικής διοικήσεως πιθανώς μέχρι το 1814
 208. (1814 - 1815):  Κούμας Κωνσταντίνος (σχολάρχης)
 209. (1814 - 1815):  Νικόλαος (διδάσκαλος)
 210. - (ίσως ο Λογάδης)
 211. (1815 - 1816):  Πανάρετος Πελοποννήσιος (σχολάρχης)
 212. (1816 - 1817):  Παρθένιος (σχολάρχης)
 213. - αρχιμανδρίτης
 214. (1816 - 1820):  Χρυσοβέργης Γεώργιος (μαθητής)
 215. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.42, σημ. 1]
 216. (1817 - 1820):  Μυστακίδης Σέργιος (σχολάρχης)
 217. (1820 - 1836):  Σαμουήλ Κύπριος (σχολάρχης)
 218. - 1820-1830 και 1836-1844 και 1845-1846. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 18,σημ. 2], [Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930 Δ΄,σ. 33]
 219. (1821 - 1828):  Σκαρλάτος Βυζάντιος (μαθητής)
 220. - στο διάστημα 1821-1828. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.18, σημ. 1]
 221. (1828 - άγνωστη):  Ματθαίος (διδάσκαλος)
 222. (1830 - 1835):  Λογάδης Νικόλαος (σχολάρχης)
 223. - δικαιοφύλαξ της του Χριστού Μ. Εκκλησίας
 224. (1830 - 1835):  Παλαντζάνης Αγαθάγγελος (διδάσκαλος)
 225. - κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη
 226. (1830 - 1835):  Πανάρετος Πελοποννήσιος (διδάσκαλος)
 227. - κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη
 228. (1830 - 1835):  Κλεομένους Θεόδωρος (διδάσκαλος)
 229. - κατά την σχολαρχία του Ν.Λογάδη
 230. (1830 - 1835):  Πηλείδης Δημήτριος (διδάσκαλος)
 231. - κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη
 232. (1830 - 1835):  Ονούφριος Κύπριος (διδάσκαλος)
 233. - κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.18, 21], [Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας,σ. 134- ]
 234. (1844 - 1846):  Μελέτιος εκ Λέσβου (σχολάρχης)
 235. - 1844-1845 και 1846-1848
 236. (1848 - άγνωστη):  Δανιήλ Λήμνου (σχολάρχης)
 237. - για μερικούς μήνες
 238. (1849 - άγνωστη):  Ιάκωβος (σχολάρχης)
 239. (1849 - άγνωστη):  Κύριλλος (σχολάρχης)
 240. - για μικρό διάστημα, ο πρώην Βιδύνης
 241. (1850 - 1852):  Σχολάριος Δωρόθεος Θεσσαλός (σχολάρχης)
 242. - αρχιμανδρίτης
 243. (1852 - 1863):  Παΐσιος εκ Περγάμου (σχολάρχης)
 244. - 1852-1853 και 1854-1863, αρχιμανδρίτης
 245. (1853 - 1854):  Δανιήλ Μάγνης (σχολάρχης)
 246. - διάκονος
 247. (1863 - 1864):  Λάσκαρις Αλέξανδρος (σχολάρχης)
 248. - 1863-1864, αρχιμανδρίτης και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου
 249. (1863 - 1888):  Φιλαλήθης Ιωάννης (διδάσκαλος)
 250. (1864 - άγνωστη):  Ιερόθεος (σχολάρχης)
 251. - για μερικούς μήνες, πρώην μητροπολίτης Χαλεπίου
 252. (1864 - 1867):  Ευστάθιος Κλεόβουλος (σχολάρχης)
 253. (1867 - 1875):  Βρυέννιος Φιλόθεος (σχολάρχης)
 254. - βυζάντιος, αρχιμανδρίτης
 255. (1875 - 1878):  Αναστασιάδης Ιωάννης (σχολάρχης)
 256. - αρχιμανδρίτης
 257. (1878 - 1888):  Παλαμάς Γρηγόριος (σχολάρχης)
 258. - αρχιμανδρίτης
 259. (1888 - 1918):  Μιχαήλ Κλεόβουλος (σχολάρχης)
 260. - (†23/2/1918) {3}
 261. (1917 - άγνωστη):  Ζαχαριάδης Κων/νος (διδάσκαλος)
 262. (1921 - 1927):  Ζώτος Αλέξανδρος (σχολάρχης)
 263. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 20], [Βασιλείου Μυστακίδη, έκθεσις των πεπραγμένων εν τη Π.Μ.Γ, Σχολή του σχολικού έτους 1920-1921, Τυβίγγη, 1921]
 264. (1922 - άγνωστη):  Λιανόπουλος Γ. (διδάσκαλος)
 265. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 266. (1922 - άγνωστη):  Αρβανιτάκης Ι. (διδάσκαλος)
 267. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 268. (1922 - άγνωστη):  Πανταζίδης Χ. (διδάσκαλος)
 269. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 270. (1922 - άγνωστη):  Μπάρκα Σ. (διδάσκαλος)
 271. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 272. (1922 - άγνωστη):  Παπαδόπουλος Ι. (διδάσκαλος)
 273. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 274. (1922 - άγνωστη):  Γεωργιάδης Δ. (διδάσκαλος)
 275. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 276. (1922 - άγνωστη):  Καρούσος Α. (διδάσκαλος)
 277. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921:
 278. (1922 - άγνωστη):  Ιατρόπουλος Α. (διδάσκαλος)
 279. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921:
 280. (1922 - άγνωστη):  Λαδικός Σ. (διδάσκαλος)
 281. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921:
 282. (1922 - άγνωστη):  Ασπρόπουλος Δ. (διδάσκαλος)
 283. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 284. (1922 - άγνωστη):  Φλώρος Ε. (διδάσκαλος)
 285. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 286. (1922 - άγνωστη):  Χριστοφορίδης Κ. (διδάσκαλος)
 287. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 288. (1922 - άγνωστη):  Μυστακίδης Β. (διδάσκαλος)
 289. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 290. (1922 - άγνωστη):  Οικονομίδη Δ. (διδάσκαλος)
 291. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921
 292. (1922 - άγνωστη):  Σάρος Δ. (διδάσκαλος)
 293. - Καθηγητές μετά το σχολικό έτος 1920-1921

Περίοδοι λειτουργίας
 1. 1454 - άγνωστη :  Κωνσταντινούπολη, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια:  Κατά την σχολαρχία του ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δίδασκε τα επιστημονικά και φιλοσοφικά μαθήματα σε οίκημα στο Αγιοταφικό Μετόχι στο Φανάρι. Σε άλλο οίκημα διδάσκονταν τα γραμματικά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 14, σημ. 1], [Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας, σ. 98] Το 1769 εξασφαλίζεται οίκημα για την σχολή από τον πατριάρχη Μελέτιο Β΄. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Το 1817 προσδιορίζεται το οίκημα της προκαταρκτικής σχολής στο Φανάρι για τους φτωχούς μαθητές, από τον πατριάρχη Καλλίνικο Στ΄. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.9] Στο διάστημα 1850-1883 η σχολή βρίσκεται εγκατεστημένη στο Φανάρι απέναντι από τα πατριαρχικά οικήματα. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.9] Το 1882 ολοκληρώνεται νέο κτίριο στο Φανάρι με ενέργειες του πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και με την συνδρομή της Μονής Βατοπεδίου και του Γεωργίου Ζαρίφη. Το 1883 η σχολή εγκαθίσταται στο νέο κτίριο. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.10]
  Οικονομικά:  Μανωλάκης εκ Καστοριάς, 1663, οικονομική βοήθεια για την σύσταση του φιλοσοφικού τμήματος. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.6] Το 1663 ο πατριάρχης Διονύσιος Γ΄ ο Βάρδαλης συνιστά με σιγίλλιο 12 υποτρόφους. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Μανωλάκης εκ Καστοριάς, 1691, οικονομική βοήθεια για την ανασύσταση της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Το 1691 δίδεται έκτακτη οικονομική βοήθεια από τις εκκλησίες Εξ Μαρμάρων και Υψωμαθείων. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Το 1691 ο ετήσιος μισθός του σχολάρχη (διδασκάλου των επιστημονικών και φιλοσοφικών μαθημάτων) ήταν 200 γρόσια (800 φράγκα). Ο μισθός των εγκύκλιων σπουδών ήταν 150 γρ. (600 φράγκα). Οι μισθοί δίνονταν από την εκκλησία Εξ Μαρμάρων. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.LXV] Το 1748 καθορίζονται τακτικοί πόροι από τον πατριάρχη Παΐσιον τον από Νικομηδείας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Το 1759 καθορίζονται και εξασφαλίζονται πόροι υπό τον πατριάρχη Σεραφείμ τον από Φιλιππουπόλεως. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] Το 1769 εξασφαλίζονται πόροι από τον πατριάρχη Μελέτιο Β΄ τον από Λαρίσσης. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7-8] Η σχολή είχε πόρους από ετήσιες χορηγίες αρχιεπισκοπών, επισκοπών και μητροπόλεων. Το 1777 εξασφαλίζονται οι πόροι αυτοί. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.8, σημ. 1] Το 1793 καθορίζονται οι διαρκείς πόροι από τον πατριάρχη Νεόφυτο Ζ΄. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.8] Σαμουήλ ο Χαντζερής, Κληροδότημα. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.29, σημ. 2] Το 1809 τροποποιείται η διάταξη για τους μόνιμους πόρους από τον πατριάρχη Ιερεμία τον από Μυτιλήνης. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.9] Προϋπολογισμός σχολής σχολικού έτους 1920-1921: Έσοδα: 2,859,854,25 γρόσια και έξοδα: 2,592,129 γρόσια.
  Πρόγραμμα σπουδών:  Ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις εισήγαγε έδρα φιλοσοφικών μαθημάτων στα οποία διδασκόταν και φυσική. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.12] Στην σχολή λειτουργούσαν γραμματικό και φιλοσοφικό τμήμα. Το φιλοσοφικό τμήμα ιδρύεται το 1663 υπό του πατριάρχου Διονυσίου Γ΄ του Βάρδαλη. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.6]. Επανιδρύεται το 1777 υπό του Σωφρονίου Β΄ του από Ιεροσολύμων [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.7] και κλείνει τελικά το 1790 [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.16]. Στην σχολή διδάσκονταν φιλοσοφικά και θεολογικά μαθήματα, αρχαία ελληνικά, φιλολογία, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.23] Η διάρκεια των σπουδών ήταν δεκαετής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.24], [Γεδεών, "Γράμματα Πατριαρχικά περί της Μ. Γ. Σχολής", Κων/πολις, 1903, σ. 41] Η έναρξη των μαθημάτων γινόταν τον Σεπτέμβριο με την εκφώνηση εναρκτήριου λόγου. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, CXXI,CXXII] 1888, δημιουργείται Διδασκαλείο στην σχολή. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ.22]
  Σχόλια:  1691, επανίδρυση (ανασύσταση) της σχολής υπό του πατριάρχου Καλλίνικου Β΄ του Ακαρνάνος και με την προστασία του Μανωλάκη εκ Καστοριάς. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 7] 1821-1828, η σχολή αντιμετωπίζει προβλήματα στην λειτουργία της. Τα μαθήματα γίνονται κρυφά. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 18, σημ. 1] 1828, ξαναρχίζει η απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων. 1914-1920, η σχολή παραμένει κλειστή και επαναλειτουργεί το 1920-1921. Μέχρι το 1850, οπότε και εγκαθίσταται μόνιμα στο Φανάρι, η σχολή ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες λειτουργούσε πότε στο Κουρούτσεσμε, πότε στα Θεράπεια και πότε στα Πριγκηπονήσια. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 8, σημ. 2 και 17, σημ. 1]