Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Greek-American Institute {1}

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Ν. Υόρκη, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης άγνωστη

Σχόλια 1. Ανώτερο σχολείο

Ελεύθερο πεδίο {1} Στη Ν. Υόρκη υπάρχουν και άλλα μικρότερα σχολεία αρρένων και θηλέων(σημείωση)

  Σχέσεις με λόγιους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με πρόσωπα.

  Περίοδοι λειτουργίας
Δεν υπάρχουν στοιχεία.