Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα «Institut du corps des Cadets Grecs»

Ιδρυτής Αικατερίνη Β΄

Τόπος ίδρυσης Πετρούπολις, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης άγνωστη

Σχόλια

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Αικατερίνη Β΄ (ιδρυτής)

Περίοδοι λειτουργίας
 1. άγνωστη - άγνωστη :  Πετρούπολις, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών:  Στη σχολή εκπαιδεύονταν 200 ελληνόπαιδες [Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, Ιστορία της Ελλάδος, Γενεύη, 1827, σ. 27], [Σ. Οικονόμου, Γρηγορίου μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπεδίου, 1860, σημ. 8], [Ν. Μοσχόπουλος, La presse, 1931, σ. 45].
  Κτήρια: 
  Οικονομικά: 
  Πρόγραμμα σπουδών: 
  Σχόλια: