Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα "Νέα δημόσια Σχολή" "Φιλολογικό Φροντιστήριο" "Φιλολογικό Γυμνάσιο"

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Σμύρνη, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης 1809

Σχόλια

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Κούμας Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 2. (άγνωστη - άγνωστη):  Οικονόμου Στέφανος (διδάσκαλος)
 3. - ιατρός, δίδαξε μαθηματικά και φιλοσοφικά [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1812, σελ. 12, 30, 137], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1816, σελ. 205-206], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1817, σελ. 112, 121], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1818, σελ. 113-115].
 4. (άγνωστη - άγνωστη):  Τσελεμπής Ιωάννης (διδάσκαλος)
 5. (άγνωστη - άγνωστη):  Οικονόμου Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 6. (άγνωστη - άγνωστη):  Οικονόμου Σοφοκλής (διδάσκαλος)
 7. (άγνωστη - άγνωστη):  Διονύσιος Πύρρος Θετταλός (διδάσκαλος)
 8. (άγνωστη - άγνωστη):  Αποστολίδης Μισαήλ Κρης (διδάσκαλος)
 9. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής.
 10. (άγνωστη - άγνωστη):  Γερμανός (διδάσκαλος)
 11. - πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 12. (άγνωστη - άγνωστη):  Κωνσταντίνος Ιθακήσιος (διδάσκαλος)
 13. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 14. (άγνωστη - άγνωστη):  Παύλος Κύπριος (διδάσκαλος)
 15. - υποδιδάσκαλος πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 16. (άγνωστη - άγνωστη):  Τρικκέρη Χριστόδουλο (διδάσκαλος)
 17. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 18. (άγνωστη - άγνωστη):  Παναγιώτης Τρικκέρης (διδάσκαλος)
 19. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 20. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωαννίδης Ευστάθιος (διδάσκαλος)
 21. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 22. (άγνωστη - άγνωστη):  Σμυρναίος (διδάσκαλος)
 23. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής
 24. (άγνωστη - άγνωστη):  Μαργαρίτης Τυρναβίτης (διδάσκαλος)
 25. - υποδιδάσκαλος, πρώην μαθητής της Ευαγγελικής Σχολής

Περίοδοι λειτουργίας
 1. 1809 - άγνωστη :  Σμύρνη, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια: 
  Οικονομικά: 
  Πρόγραμμα σπουδών:  Το πρόγραμμα στο σιγίλλιο του πατριάρχη Κυρίλλου (1813) [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1813, σελ. 257-277], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1814, σελ. 139-141].
  Σχόλια:  Κλείνει το 1819.