Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα "Εμπορική Ακαδημία των Γραικών"

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Μόσχα, Ρωσία

Χρονολογία ίδρυσης αρχές του 19ου αιώνα

Σχόλια

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
  1. (άγνωστη - άγνωστη):  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Δ. (διδάσκαλος)
  2. (1818 - άγνωστη):  Μιμής Γρηγόριος Δημητρίου (σχολάρχης)
  3. - [Χ. Βουλοδήμος, Α΄ 50ετηρίς της εν Οδησσώ Ελληνικής Σχολής]

  Περίοδοι λειτουργίας
Δεν υπάρχουν στοιχεία.