Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα «Αδερφάτο» Νίζνης

Ιδρυτής Χριστόδουλος Δημητρίου

Τόπος ίδρυσης Νίζνα, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης 1696

Σχόλια 1. Μετά την επανάσταση του Ορλώφ καταργείται και επανεμφανίζεται ως «Ελληνικό της Νίζνης δικαστήριο». Ο Αλέξανδρος Α΄ το συγχώνευσε με το «Αδελφάτο των Ρώσων πολιτών».

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
  1. (άγνωστη - άγνωστη):  Ψαλίδας Αθανάσιος (διδάσκαλος)
  2. (άγνωστη - άγνωστη):  Κρεμμύδας Γεώργιος (διδάσκαλος)
  3. (άγνωστη - άγνωστη):  Ριζάρης Ιωάννης (διδάσκαλος)
  4. (άγνωστη - άγνωστη):  Ριζάρης Νικόλαος (διδάσκαλος)
  5. (άγνωστη - άγνωστη):  Ριζάρης Γεώργιος (διδάσκαλος)
  6. (1696 - άγνωστη):  Χριστόδουλος Δημητρίου (ιδρυτής)

  Περίοδοι λειτουργίας
Δεν υπάρχουν στοιχεία.