Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα «Στοά»

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Κοζάνη, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης 1764

Σχόλια 1. Η σχολή ήταν ανώτερη σχολή [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, Α’ τόμος, σελ. 126].

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - 1768):  Καλλίνικος (διδάσκαλος)
 2. - ιερομόναχος
 3. (1746 - 1750):  Βούλγαρις Ευγένιος (σχολάρχης)
 4. (1750 - 1754):  Βαλκίδης Νικηφόρος (διδάσκαλος)
 5. (1750 - 1754):  Βάρκωσης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 6. (1754 - 1756):  Διονύσιος (διδάσκαλος)
 7. - (ιερομόναχος) εκ Ραψάνης
 8. (1756 - 1757):  Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 9. - ιερέας
 10. (1757 - 1760):  Σπανόπουλος Γεώργιος (διδάσκαλος)
 11. (1760 - 1762):  Ανάσιτος (Ανασώτης) Δημήτριος ο Ναουσσαίος (διδάσκαλος)
 12. (1762 - 1765):  Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 13. - μοναχός
 14. (1765 - 1768):  Κύριλλος εξ Αγράφων (διδάσκαλος)
 15. - -1768 ή 1769
 16. (1769 - 1774):  Δημήτριος (διδάσκαλος)
 17. - ιερέας

Περίοδοι λειτουργίας
 1. 1764 - άγνωστη :  Κοζάνη, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια: 
  Οικονομικά: 
  Πρόγραμμα σπουδών: 
  Σχόλια:  1774, κλείσιμο σχολής.