Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Αθωνιάς σχολή

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Άγιο Όρος, άγνωστη

Χρονολογία ίδρυσης άγνωστη

Σχόλια 1. Αντιδράσεις μοναχών για την λειτουργία της σχολής [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 89].

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Σιλβέστρος (μαθητής)
 2. - (πρωτοσύγκελλος)

Περίοδοι λειτουργίας
 1. άγνωστη - άγνωστη :  Άγιο Όρος, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια: 
  Οικονομικά: 
  Πρόγραμμα σπουδών: 
  Σχόλια:  Λειτουργούσε στα μέσα του 17ου αιώνα [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 88], [Χατζή Κάλφα, «Αζιχάν Νουμά» (Κάτοπτρο Κόσμου)].