Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Αθωνιάδα Ακαδημία/Αθωνιάδα Σχολή

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Ταυλουσούν

Χρονολογία ίδρυσης 12/1739 (ή 1749 {1})

Σχόλια {1} Το κείμενο του Ευαγγελίδη δεν είναι σαφές σχετικά με την χρονολογία ίδρυσης. Στην [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 88] μιλάει για σύσταση της σχολής το 1749. Στην ίδια σελίδα [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 88] μιλάει για απόφαση σύστασης της σχολής με προεξάρχοντα τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου Μελέτιο. Στην [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 90] αναφέρεται σε συμφωνητικό σύστασης της σχολής τον Δεκέμβριο του 1739, μεταξύ του Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη και των μοναχών της Μονής Βατοπεδίου. Το πιο πιθανό είναι η χρονολογία ίδρυσης να είναι το 1749. Πάντως το συμφωνητικό ίδρυσης της σχολής στο οποίο αναφέρεται ο Ευαγγελίδης έχει εκδωθεί στο [«Πανδώρα», τόμος ΙΗ΄, σελ. 146] και σίγουρα θα είναι πιο διαφωτιστικό.

Ελεύθερο πεδίο 1. 1801, έφοροι της σχολής διορίστηκαν οι πρώην Τρίκκης Θεόφιλος και Νικόδημος [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96]. 2. Πατριαρχικά σιγίλλια: α. Μάρτιος 1750, σιγίλλιο του Κυρίλλου Ε΄ που αναγνωρίζει την σχολή και καθορίζει τον τρόπο διοικήσεως [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97], [Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Ιστορικά μνημεία του Άθω εν τοις «Ελληνικοίς», 1930, τόμος Γ΄, σελ. 57] β. 1754, σιγίλλιο του Κυρίλλου Ε΄ [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97] γ. 1784, σιγίλλιο με το οποίο καθορίζονται επίτροποι της σχολής, με επόπτες τους μητροπολίτες Ηρακλείας, Ραιδεστού και Νικομήδειας. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 91, σημ.1], [Δελικάνη, περιγραφικός κατάλογος περί των Άθω Μονών Κων/πολις, 1902, (Κώδιξ Ε΄), σελ. 117 και σελ. 11]. 3. Η διδασκαλία του Βούλγαρη υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής. Όμως κατά την σχολαρχία του δημιουργήθηκαν διαμάχες και προστριβές τόσο μεταξύ των καθηγητών όσο και μεταξύ των μαθητών. Ο Βούλγαρις παραιτήθηκε αφού έγινε ακόμη και προσπάθεια κακοποίησής του. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92-93]. 4. Το 1843 ο Κοσμάς Γ.Δ.Φλαμιάτος κυκλοφόρησε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία των μαθημάτων, που προσωρινά γίνονταν στην αίθουσα των συνεδρίων της ιεράς Κοινότητας, χαρακτηρίζονταν ως αιρετική. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97, σημ.2], [Φωνή Ορθόδοξος και σπουδαία κτλ., Αθήνα, 1910, σελ. 9], [Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Κατάλογος κωδίκων της ιεράς Σκήτης Καυσοκαλυβίων, Paris, 1930, κωδ.140, σελ. 79]. 5. Μετά την επανίδρυση του 1845 υπήρξαν ταραχές και διαμάχες στην σχολή [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97]. Νοέμβριος 1855, παρέμβαση της Μ. Εκκλησίας στην λειτουργία της σχολής [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 98].

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Δανιήλ Μάγνης (σχολάρχης)
 2. (άγνωστη - 1889):  Χριστόφορος Λαυριώτης (σχολάρχης)
 3. - από το 1886 ήταν διδάσκαλος, το 1889 προάγεται σε αρχιγραμματέα της Ιεράς κοινότητας, [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99].
 4. (άγνωστη - άγνωστη):  Κoσμάς Αιτωλός (μαθητής)
 5. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92, σημ.2], [Τ.Ε.Ευαγγελίδη, Κοσμάς Αιτωλός, Αθ.1897]
 6. (άγνωστη - άγνωστη):  Νικόδημος Νάξιος (μαθητής)
 7. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92, σημ.2]
 8. (άγνωστη - άγνωστη):  Πέζαρος Ιωάννης (μαθητής)
 9. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92, σημ.2]
 10. (άγνωστη - άγνωστη):  Βησσαρίων εκ Ραψάνης (μαθητής)
 11. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92, σημ.2]
 12. (άγνωστη - άγνωστη):  Χριστόδουλος Ακαρνάν (μαθητής)
 13. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92, σημ.2]
 14. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωσήφ Θεσπρωτεύς (μαθητής)
 15. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 39]
 16. (άγνωστη - άγνωστη):  Νίκος Κώος (μαθητής)
 17. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 60]
 18. (άγνωστη - άγνωστη):  Σαράφογλους Ιγνάτιος (μαθητής)
 19. - (μαθητής του Καυσοκαλυβίτης) [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 60]
 20. (άγνωστη - άγνωστη):  Κωνσταντίνος (μαθητής)
 21. - (ιερομόναχος), το1760-1769 ήταν διδάσκαλος στη «Σχολή Μοσχοπόλεως» [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 134].
 22. (άγνωστη - άγνωστη):  Δανιήλ (διδάσκαλος)
 23. - συνδιδάσκαλος του Σωφρονίου
 24. (άγνωστη - άγνωστη):  Προδρομίτης Χριστόφορος (διδάσκαλος)
 25. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97]
 26. (άγνωστη - άγνωστη):  Καλλίνικος (διδάσκαλος)
 27. - συνδιδάσκαλος του Κοσμά
 28. (άγνωστη - 1873):  Κοσμάς (διδάσκαλος)
 29. (άγνωστη - 1874):  Μοσχίδης Νεόφυτος (διδάσκαλος)
 30. - συνδιδάσκαλος του Κοσμά
 31. (άγνωστη - 1876):  Ιωάσαφ (διδάσκαλος)
 32. (άγνωστη - 1880):  Γεωργούλης Γεώργιος (διδάσκαλος)
 33. - συνεδίδασκε πρώτα με τον Ιωάσαφ και έπειτα με τον Χριστόφορο Προδρομίτη [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99]
 34. (άγνωστη - άγνωστη):  Προδρομίτης Χριστόφορος (διδάσκαλος)
 35. (άγνωστη - 1900):  Νείλος πρώην Καρπάθου και Κάσου (διδάσκαλος)
 36. - έπειτα διευθυντής, [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99]
 37. (1750 - άγνωστη):  Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος (σχολάρχης)
 38. - συνεδίδασκε με τον Βούλγαρη
 39. (1753 - 1758):  Βούλγαρις Ευγένιος (σχολάρχης)
 40. - (1000 γρ. ετησίως) [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. LXV]
 41. (1759 - 1761):  Ζερζούλης Νικόλαος (σχολάρχης)
 42. (1845 - άγνωστη):  Καλλίνικος (διδάσκαλος)
 43. (1846 - άγνωστη):  Γρηγόριος (διδάσκαλος)
 44. - (μόνο για μικρό διάστημα)
 45. (1846 - 1848):  Μελισσουργός Παναγιώτης (διδάσκαλος)
 46. (1848 - 1849):  Κουτλουμουσιανός Βαρθολομαίος Ίμβριος (σχολάρχης)
 47. (1849 - 1852):  Βρανάς Γεώργιος (διδάσκαλος)
 48. (1852 - 1855):  Ευελπίδης Δωρόθεος (διδάσκαλος)
 49. (1852 - 1855):  Παντοκρατορηνός Αμβρόσιος (διδάσκαλος)
 50. (1855 - 1861):  Ολυμπίδης Σωφρόνιος (διδάσκαλος)
 51. (1855 - άγνωστη):  Ιερώνυμος (διδάσκαλος)
 52. (1856 - άγνωστη):  Γλυκάς Νικηφόρος (σχολάρχης)
 53. - Σεπτέμβριος 1856-Τεσσαρακοστή 1857 [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 98]
 54. (1858 - άγνωστη):  Αλεξανδρόπουλος Ευθύμιος (διδάσκαλος)
 55. (1861 - 1864):  Οικονόμου Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 56. (1861 - 1864):  Δακόπουλος Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 57. (1886 - άγνωστη):  Λαυριώτης Χριστόφορος (διδάσκαλος)
 58. - έπειτα σχολάρχης (διευθυντής) μέχρι το 1889 [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99]
 59. (1886 - άγνωστη):  Άνθιμος εξ Αφουσίας (διδάσκαλος)
 60. - από το 1889 ήταν διευθυντής, [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99]
 61. (1889 - άγνωστη):  Άνθιμος εξ Αφουσίας (σχολάρχης)
 62. - [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99].
 63. (1889 - 1899):  Αθανάσιος εκ Κομοτηνής Βατοπεδινός (διδάσκαλος)
 64. (1894 - 1902):  Κορνήλιος (διδάσκαλος)
 65. (1900 - 1908):  Νείλος πρώην Καρπάθου και Κάσου (σχολάρχης)
 66. - 1900-1901 και 1908-1910
 67. (1901 - 1903):  Χριστόφορος Ιβηρίτης (σχολάρχης)
 68. (1901 - 1903):  Φώτιος εκ Καλλιπόλεως (διδάσκαλος)
 69. - κατά την σχολαρχία του Ιβηρίτη [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 99]
 70. (1903 - 1907):  Ζαχαριάδης Κυριάκος (σχολάρχης)
 71. (1907 - 1908):  Ιωάσαφ Αγιοπαυλίτης (σχολάρχης)
 72. (1910 - 1911):  Πολύκαρπος εκ Γανοχώρων (σχολάρχης)
 73. (1911 - 1912):  Βατοπεδινός Παϊσιος (σχολάρχης)
 74. (1912 - 1913):  Αθανάσιος εκ Μαδύτου (σχολάρχης)
 75. (1913 - 1914):  Διογένης Βατοπεδινός Προυσαεύς (σχολάρχης)
 76. (1915 - 1916):  Ιγνάτιος (σχολάρχης)

Περίοδοι λειτουργίας
 1. άγνωστη - άγνωστη :  Άγιο Όρος, άγνωστη
  Αριθμός μαθητών:  Στο διάστημα 1753-1754 οι μαθητές του Βούλγαρη ήταν 150 σύμφωνα με τον Ευαγγελίδη. Ο Φαλμαράϊερ υποστηρίζει ότι οι μαθητές του Βούλγαρη ήταν 200. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 91], [Φαλμαράϊερ, εξ'Ανατολής Αποσπάσματων, σελ. 134]
  Κτήρια:  Εικόνα της σχολής υπάρχει στο: [Χριστ. Κτενάς, Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η Μ. του Χριστού Εκκλησία, Αθήνα, 1928, σελ. 80], [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 88, σημ.1 και 97, σημ.1]. Το 1843 τα μαθήματα γινόταν προσωρινά σε υαλόφρακτο διάδρομο της αίθουσας συνεδρίων της ιεράς Κοινότητας στις Καρυές. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97, σημ.2].
  Οικονομικά:  Ζώης Καπλάνης, 1809, Κληροδότημα [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96, σημ.1]. Ευγένιος Βούλγαρις, 1805, Δωρεά [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97, σημ.1]. 1η Ιουνίου 1801 συλλογή πόρων από εράνους που έκανε ο Παΐσιος Στάγων στο Άγιο Όρος [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96]. 15 Ιανουαρίου 1819, έγινε οικονομικός έλεγχος από 7-μελή οικονομική επιτροπή [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96, σημ.2]. Μετά την ανασύσταση του 1845 στις Καρυές γίνονται έρανοι στα Μοναστήρια, στις σκήτες και στα κελιά του Αγίου Όρους για την συλλογή των αναγκαίων χρημάτων για τον ετήσιο μισθό του διδασκάλου [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96, σημ.1].
  Πρόγραμμα σπουδών:  Κατά την σχολαρχία του Βούλγαρη λειτουργούσαν 9 τάξεις. Στις 4 κατώτερες διδάσκονταν τα στοιχειώδη μαθήματα ενώ στις 5 ανώτερες τα ανώτερα μαθήματα και τα λατινικά [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 92].
  Σχόλια:  Στα τέλη του 18ου αιώνα η σχολή παρουσιάζεται σε κατάσταση παρακμής και γίνεται προσπάθεια ανασύστασής της από τον Γαβριήλ τον Βατοπεδινό [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 95], [Α.Παπαδ.Κεραμέως, Ελληνικά κείμενα,Βουκουρ., 1909, σ.316]. Το 1813, η σχολή ήταν κλειστή. Επαναλειτουργεί μετά το τέλος του Δεκεμβρίου του 1813 και μέχρι το 1821. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 96, σημ.1]. 1821, η σχολή κλείνει εξαιτίας της επανάστασης. Το 1843 γίνονταν μαθήματα στις Καρυές χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί η επανίδρυση της σχολής. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97, σημ.2]. 8 Μαϊου 1845, η σχολή επανιδρύεται στις Καρυές. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 98]. 1 Ιουνίου 1845, έναρξη μαθημάτων. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 97]. 1916, η σχολή κλείνει και επανιδρύεται το 1930. [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος Α’, σελ. 100].