Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Σχολή (Ακαδημία) Βουκουρεστίου

Ιδρυτής Σερβάνος Καντακουζηνός [Ανώνυμος: Ιστορία της Βλαχίας, εκδ. Τουνουσλή, Βιέννη 1806, σ. 81,285], [DPIR ια΄].

Τόπος ίδρυσης Βουκουρέστι, Βλαχία

Χρονολογία ίδρυσης 1761 (/1690 {1})

Σχόλια 1. Ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, 1735-1741 ηγεμών, ορίζει ότι ουδείς δημόσιος υπάλληλος διορίζεται αν δεν ξέρει ελληνικά. 2. Το 1813 ο Ιωάννης Καρατζάς εκδίδει χρυσόβουλο ειδικά για τα σχολεία. 3. Εξετάσεις-αμοιβές: Λύκειο Βουκουρεστίου [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος B’, σελ. 420-421, «Τω 1810 ο Ουγγροβλαχίας ...], [Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, ΙΗ΄, σελ. 329 εξ.]. 4. Για τον Ιδρυτή βλέπε: [Ανώνυμος: Ιστορία της Βλαχίας, εκδ. Τουνουσλή, Βιέννη 1806, σελ. 81,285], [Α. Π. Κεραμέως, Documente privitoare la istorie Romanilor Bucur. 1909, ια΄].

Ελεύθερο πεδίο {1} 1761,ρουμανικές πηγές. 1690,ελληνικές πηγές.

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Παπαδόπουλος Γεώργιος (διδάσκαλος)
 2. - μέσα του 18ου αιώνα, [Καισάριος Δαπόντες στο «Κέρατι Αμαλθείας» υπ. αρ. 33 χειρόγραφο του εν Κων/πόλει Ζωγραφείου Γυμνασίου (249-254): Κεραμεύς DPIR, 535-536].
 3. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωάννου Κυριακός (διδάσκαλος)
 4. - διδάσκαλος στο Λύκειο Βουκουρεστίου [Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, ΙΗ΄, σελ. 331]
 5. (άγνωστη - άγνωστη):  Μιχαήλ Τενέδιος (διδάσκαλος)
 6. - 18ος αιώνας, δάσκαλος Γαλλικής.
 7. (άγνωστη - άγνωστη):  Πόποβικ Σωφρόνιος (διδάσκαλος)
 8. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιερεμίας Τραπεζούντιος (διδάσκαλος)
 9. (άγνωστη - άγνωστη):  Αβράμιος (διδάσκαλος)
 10. (άγνωστη - άγνωστη):  Καββαδίας Μακάριος (διδάσκαλος)
 11. - [Σάθα ΝΦ, σελ. 615].
 12. (άγνωστη - άγνωστη):  Ματθαίος Γανοχώρων (διδάσκαλος)
 13. - [Τ.Ευαγγελίδης, «Θρακικοίς» 1931, σ. 42].
 14. (άγνωστη - άγνωστη):  Πανταζής Τυρναβίτης (διδάσκαλος)
 15. - [Σάθα ΝΦ. 611].
 16. (άγνωστη - άγνωστη):  Κάβρας Ζήσης (διδάσκαλος)
 17. - [Σάθα, ΝΦ. 619].
 18. (άγνωστη - άγνωστη):  Βενιαμίν Λέσβιος (διδάσκαλος)
 19. - [Μονογραφία του απ’τον Γ.Α. Αριστείδη Πάππη 1880 και συμπλήρωμα, Αθ. 1889].
 20. (άγνωστη - άγνωστη):  Αρκάδιος (διδάσκαλος)
 21. (άγνωστη - άγνωστη):  Δημήτριος Σμυρναίος (διδάσκαλος)
 22. - [N. Banescu, Scuola lui Gheorghe Lazar, Cluj 1925, σ. 12-13].
 23. (άγνωστη - άγνωστη):  Σερούϊος Γεώργιος (διδάσκαλος)
 24. - [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1819, 717]
 25. (άγνωστη - άγνωστη):  Παναγιώτης (διδάσκαλος)
 26. - ιατρός
 27. (άγνωστη - άγνωστη):  Καβρίκας Νικόλαος Γαλαξιδιώτης (διδάσκαλος)
 28. - (†1813), [Σάθας 578], [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1818, 24]
 29. (άγνωστη - άγνωστη):  Νικόλαος Πελοποννήσιος (διδάσκαλος)
 30. - [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, Λς΄, σελ. 90 εξ]
 31. (άγνωστη - άγνωστη):  Χρήστου Στέφανος (διδάσκαλος)
 32. - [Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1916, Λς΄, σελ. 90 εξ]
 33. (άγνωστη - άγνωστη):  Θωμάς Καστοριανός (διδάσκαλος)
 34. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεώργιος Κρης (διδάσκαλος)
 35. - [Σάθας ΝΦ. 556].
 36. (άγνωστη - άγνωστη):  Άνθιμος (διδάσκαλος)
 37. - διάκονος
 38. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεώργιος Σιατιστεύς (διδάσκαλος)
 39. - τυφλός
 40. (άγνωστη - άγνωστη):  Λιοδρομίτης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 41. - (Χελιδρομεύς) [Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας,σελ. 200, σημ. 2].
 42. (άγνωστη - άγνωστη):  Μακρής Ιωάννης Γ. (διδάσκαλος)
 43. (άγνωστη - άγνωστη):  Ιωάννης Εφέσιος (διδάσκαλος)
 44. (άγνωστη - άγνωστη):  Αδαμίδης Ανανίας Κοζανίτης (διδάσκαλος)
 45. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεωργίου Παναγιώτης Ρόδιος (διδάσκαλος)
 46. - [Rud. Nicolai, GNGL, 198].
 47. (άγνωστη - άγνωστη):  Γεώργιος εξ Αρυτίου (Αρυτσού) (διδάσκαλος)
 48. - [C. Erbiceanu, στην Εικοσιπενταετηρίδα του Ελλην. Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, σελ. 44 και 75].
 49. (άγνωστη - άγνωστη):  Παπαστεργίου Δημήτριος (διδάσκαλος)
 50. (άγνωστη - άγνωστη):  Σαταματιάδης Πέτρος (διδάσκαλος)
 51. - [Δανιήλ Μάγνητος Λεξικόν 561], [Δ. Ρούσος: Μονογραφία Revista Istorica Romana 1931, 1 σ. 7], [Τ.Ευαγγελίδης, Άρθρα στην Πρωΐα της 26-27 Ιουλίου 1932].
 52. (1647 - άγνωστη):  Πετρίτζης Ιγνάτιος Χίος (διδάσκαλος)
 53. - [Σπ. Λάμπρος: Collection des Romans Grecs, Pariw 1881].
 54. (1689 - 1700):  Ιωάννης Κομνηνός πρότερον Μόλυβδος (διδάσκαλος)
 55. - [Κεραμεύς, Documente privitoare la istorie Romanilor Bucur. 1909, λζ΄], [Θρακικά 1931 Γ΄ 97-101], [Αλεξάνδρου Λαυριώτου Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, 1900, ΚΖ΄, σελ. 23].
 56. (1690 - 1710):  Μαγιώτας Γεώργιος Κρής (διδάσκαλος)
 57. - [Σωφρονίου Ευστρατιάδου κατάλογος χειρογράφων Βατοπεδίου, Κανταβριγία 1924 αριθ. 2769], [Αλεξ. Ξενοπούλου, Ιστορία των Ρουμάνων, Η΄, 221], [Θεοδώρου Αθανασίου, Περί των Ελληνικών Σχολείων εν Ρουμανία, 1896, σελ. 75].
 58. (1697 - 1723):  Παναγιώτης Σινωπεύς (διδάσκαλος)
 59. - [Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, σ. 227].
 60. (1705 - 1716):  Γρηγοράς Μητροφάνης Δωδωναίος (διδάσκαλος)
 61. - Μοναχός, 1705-1716, [Σάθα ΝΦ. 445], [Δ. Ρούσος, εν Revista Istorica Romana Βουκουρ. 1934, σ. 1-43].
 62. (1713 - 1725):  Βασιλόπουλος Αναστάσιος (διδάσκαλος)
 63. - [Μ. Παρανίκα, σχεδίασμα 53-54].
 64. (1717 - 1745):  Υπομενάς Γεώργιος (διδάσκαλος)
 65. (1720 - 1749):  Σκρίβας Λάζαρος (διδάσκαλος)
 66. - (†1765)
 67. (1738 - άγνωστη):  Μακάριος Κουφός Μαριδάκης (διδάσκαλος)
 68. - [Κ. Δαπόντες εν ιστορικώ καταλόγω επισήμων ανδρών από του 1700-1784 παρά Σαθά ΜΒ. Γ΄ 73-200].
 69. (1753 - 1761):  Αλέξανδρος Τυρναβίτης (διδάσκαλος)
 70. - 1753-1761, [Α. Παπάδ. Κεραμέως ΙΒ Α΄472], [Σάθα 481], [Κώδιξ Λαύρας 824], [ΓΠ. Α΄ 766], [C. Erbiceanu Rivista Theolog. Γ΄ 29-30], [Litzica χειρόγρ. της Ρουμαν. Ακαδημίας κώδ. 7 Σούτσου], [Erbiceanu, Barbati culti Greci si Romani din epoca zisa Fanariota, Bucuresti 1905, σ. 18-19], [Κ. Κούμα, ΙΑΠ. ΙΒ΄, 566], [Α. Δημητρακοπούλου, Ορθόδοξος Ελλάς, σ. 184], [Μ. Χαμαδοπούλου ΕΑ. Α΄ 2-3], [Aurelio Palmieri, Nomenclator litterarius Theologiae Orthodoxae Russiae recentioris, Prag 1910, σ. 25].
 71. (1754 - 1792):  Μανασσής Ηλιάδης (διδάσκαλος)
 72. - [Σάθα ΝΦ. 481 και 513], [Ζαβίρα 422],[Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, Ζ΄, σελ. 231, ς΄, σελ. 89 και ΙΓ΄ σελ. 251] [Κεραμεύς, Επετηρίς Παρνασσού, Ε΄, σελ. 87].
 73. (1755 - άγνωστη):  Λάσκαρις Αλέξανδρος (διδάσκαλος)
 74. - [Πέτρος Παπαγεωργίου, Επετηρίς Παρνασσού, 1904, Η΄, σελ. 162].
 75. (1755 - άγνωστη):  Λάσκαρις Πέτρος (διδάσκαλος)
 76. - [Πέτρος Παπαγεωργίου, Επετηρίς Παρνασσού, 1904, Η΄, 162].
 77. (1761 - άγνωστη):  Σερβάνος Καντακουζηνός [Ανώνυμος: Ιστορία της Βλαχίας, εκδ. Τουνουσλή, Βιέννη 1806, σ. 81,285], [DPIR ια΄]. (ιδρυτής)
 78. - [Ανώνυμος: Ιστορία της Βλαχίας, εκδ. Τουνουσλή, Βιέννη 1806, σ. 81,285], [Α. Π. Κεραμέως, Documente privitoare la istorie Romanilor Bucur., 1909, ια΄]
 79. (1765 - άγνωστη):  Μοισιόδαξ Ιωσήφ (διδάσκαλος)
 80. - μετά το 1765.
 81. (1769 - 1771):  Λαυρεώτης Κύριλλος Πατρεύς (διδάσκαλος)
 82. - δίδαξε φιλολογία και θεολογία, (†1827), [Κώδικας της εν Άθω Μονής της Λαύρας 484 φύλ. 82 (Σ. Οικονόμου, περί Μάρκου Κυπρίου 34], [Δημητρακοπούλου, ΠΔΣ ,105-106], [Ευλόγιος Κουρίλλα, τα Αγιορείτικα αρχεία και ο κατάλογος του Πορφυρίου Ουσπένσκη εν Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών, 1930, Ζ΄, 184, σημ.], [Μονογραφία του απ’τον Κων/νο Δυοβουνιώτη εν τοις Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1931, ς΄, σελ. 36]
 83. (1772 - άγνωστη):  Ζερζούλης Νικόλαος (διδάσκαλος)
 84. - [Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος, Ε΄, 1930, 228], [Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας Μπαουμάϊστερ, σ. Ι΄].
 85. (1780 - 1790):  Κωνσταντάς Γρηγόριος (διδάσκαλος)
 86. - [Μονογραφία του απ’τον Ρήγα Καμήλαρι, Αθ. 1897].
 87. (1783 - 1788):  Θεόδωρος ή Θεοδώρητος ο εκ Δρύστρας (Σιλιστρίας) (διδάσκαλος)
 88. - εδίδασκε φιλοσοφία [75ετηρίς Ριζαρείου 193], [Βυζαντικά Χρονικά Πετρουπόλεως, ΙΘ΄, σελ. 268, (1783-1788)], [Αθ. Παπαδ. Κεραμεύς, Κεραμέως Ιεροσολυμ. Βιβλιοθήκη, Α΄, σελ. 385, 403] [Δημητρακοπούλου Επανορθώσεις σφαλμάτων ΝΦ. Σάθα, σελ. 39]
 89. (1790 - 1795):  Γεωργίου Κωνσταντίνος εξ Ιωαννίνων (διδάσκαλος)
 90. - 1795 (;), [Σάθα ΝΦ].
 91. (1792 - 1805):  Φωτιάδης Λάμπρος (διδάσκαλος)
 92. (1792 - 1824):  Γρηγορίνης Γεράσιμος (διδάσκαλος)
 93. - [Σάθας ΝΦ. 680]
 94. (1795 - 1821):  Κοντός Πολυζώης (διδάσκαλος)
 95. - [Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, 231].
 96. (1797 - 1799):  Δωρόθεος Πρώιος (διδάσκαλος)
 97. - [Κ. Άμαντος εν «Θρακικοίς», 1931, Γ΄, 192-195].
 98. (1800 - άγνωστη):  Δήμαρος Λάμπρος (διδάσκαλος)
 99. - 1800; εξ Ιωαννίνων [Σάθα ΝΦ. 612].
 100. (1805 - 1814):  Βαρδαλάχος Κωνσταντίνος (σχολάρχης)
 101. - [Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, ΙΗ΄, σελ. 331], [Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, 233].
 102. (1808 - 1821):  Δούκας Νεόφυτος (διδάσκαλος)
 103. - [Τ. Ευαγγελίδης, Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, σελ. 233-234].
 104. (1810 - άγνωστη):  Λαυριώτης Κύριλλος (διδάσκαλος)
 105. - (†1827), [Γεδεών, Άθως 155].
 106. (1813 - άγνωστη):  Ιωάννου Αθανάσιος (διδάσκαλος)
 107. - [Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, ΙΗ΄, σελ. 229].
 108. (1813 - άγνωστη):  Ιωάννου Κυριακός (διδάσκαλος)
 109. - [Λάμπρου, Νέος Ελληνομνήμων, ΙΗ΄, σελ. 229].
 110. (1814 - άγνωστη):  Μητσόρας Κυριάκος (διδάσκαλος)
 111. - [Λεξικόν Ανθίμου Γαζή, Βενετία 1814 εν καταλόγω συνδρομητών].
 112. (1814 - άγνωστη):  Παναγιώτης Τραπεζούντιος (διδάσκαλος)
 113. - [Βυζαντικά Χρονικά Πετρουπόλεως, Πετρουπόλεως, ΙΘ΄, σελ. 270].
 114. (1814 - άγνωστη):  Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 115. - [Νέα Αριάδνη, Βιέννη, 1816].
 116. (1814 - άγνωστη):  Μάξιμος (διδάσκαλος)
 117. (1814 - άγνωστη):  Παναγιώτης Αθηναίος (διδάσκαλος)
 118. (1814 - άγνωστη):  Καλλοτούρος Παναγιώτης (διδάσκαλος)
 119. (1815 - 1816):  Γεννάδιος Γεώργιος (διδάσκαλος)
 120. - (β΄ 1820) [Μονογραφία του απ’τον Ξενοφώντα Αναστασιάδη], [Χ. Βουλοδήμου 50τηρίς της εν Οδησσώ ελλ. Σχολής, Οδησσ. 1871, σ. 26].
 121. (1815 - 1818):  Κομμητάς Στέφανος (διδάσκαλος)
 122. - [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1815, σελ. 45-46 και 239].
 123. (1816 - άγνωστη):  Χριστόπουλος (διδάσκαλος)
 124. - υποδιδάσκαλος.
 125. (1816 - άγνωστη):  Ιωάννης (διδάσκαλος)
 126. - υποδιδάσκαλος.
 127. (1817 - άγνωστη):  Στεφάνου Γεώργιος Θεραπειανός (διδάσκαλος)
 128. - [Λόγιος Ερμής Βιέννης, 1817, σελ. 412, 596, και 1818, σελ. 196], [Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας, σελ. 208, σημ.].
 129. (1818 - άγνωστη):  Ψωμάκης Βασίλειος (διδάσκαλος)
 130. - [Σάθα ΝΦ. 575].
 131. (1818 - 1819):  Βενιαμίν των Φιλοσοφικών (διδάσκαλος)
 132. - [Φωτεινού,Ιστορία της πάλαι Δακίας κτλ. Βιέννη 1819 εν κατάλ. συνδρομητών].
 133. (1818 - 1819):  Ψωμάκης Κ/νος (διδάσκαλος)
 134. - 1818-1819, [Φωτεινού,ό.π.], [Σάθα ΝΦ. 575].
 135. (1818 - 1819):  Φωτήλας Δημ. (διδάσκαλος)
 136. - [Φωτεινού,ό.π.].
 137. (1818 - 1819):  Ιατρόπουλος Κ/νος (διδάσκαλος)
 138. - [Φωτεινού,ό.π.], [Ηλ. Τανταλίδης στον βίο Στ. Καραθεοδωρή].
 139. (1818 - 1819):  Φιλιππουπολίτης Γ. Κλεόβουλος (διδάσκαλος)
 140. - [Φωτεινού,ό.π.].
 141. (1818 - άγνωστη):  Μουστοξύδης Αλέξανδρος (διδάσκαλος)
 142. (1818 - άγνωστη):  Οικονόμος (διδάσκαλος)
 143. (1818 - 1821):  Χριστόπουλος Αναστάσιος (διδάσκαλος)
 144. (1818 - άγνωστη):  Θεοχαρόπουλος Γεώργιος (διδάσκαλος)
 145. - των φυσικών επιστημόνων, [R. Nicolai, R. Nikolai, Geschichte d. Neugrich. Literatur, σελ. 203].
 146. (1819 - άγνωστη):  Νικολαΐδης Κ. Βυζάντιος (διδάσκαλος)
 147. - [Φωτεινού,ό.π.].
 148. (1819 - άγνωστη):  Νικολάου Βασ. (διδάσκαλος)
 149. - [Φωτεινού,ό.π.].
 150. (1819 - άγνωστη):  Νικολαΐδης Χρ. Αλβανιτοχωρίτης (διδάσκαλος)
 151. - [Φωτεινού,ό.π.].
 152. (1819 - άγνωστη):  Κλωνάρης Κωνσταντίνος (διδάσκαλος)
 153. - [Λόγιος Ερμής, 1819, σ. 717].
 154. (1819 - άγνωστη):  Νικολάου Κων/νος (διδάσκαλος)
 155. - [Λόγιος Ερμής,1819, σ. 717].
 156. (1819 - άγνωστη):  Ιωαννίδης Παναγιώτης (διδάσκαλος)
 157. - καθηγητής μαθηματικών
 158. (1819 - άγνωστη):  Πραΐδης Γεώργιος Μουδανιώτης (διδάσκαλος)
 159. - [Αντίλαλοι απ’τα Μουντανιά και τα γύρω, Θεσ/νίκη 1931, 110-112], [Τ.Ευαγγελίδης, Ο βίος του Γ.Π. Μουδανιώτη, ΜΕ], [Φωτεινού,ό.π.].
 160. (1820 - 1821):  Κανέλλος Στέφανος (διδάσκαλος)
 161. - [Τ.Ευαγγελίδης, Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, σελ. 232].
 162. (1821 - άγνωστη):  Ζαλήκογλου Γρηγόριος Θεσ/νικεύς (διδάσκαλος)
 163. - [Τ.Ευαγγελίδης., Ι. Χατζηϊωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθν. Εκατονταετηρίδος Ε΄, 1930, Ε΄, σελ. 237].

Περίοδοι λειτουργίας
 1. άγνωστη - 1769 :  Βουκουρέστι, Βλαχία
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια:  Το 1716 το ελληνικό τμήμα της Σχολής στεγάζεται στη Μονή Αγ. Σάββα και το λατινικό-ρουμανικό στη Μονή Αγ. Γεωργίου. Ο Αλ. Υψηλάντης εξήγγειλε την κατασκευή σχολικού ιδρύματος μαζί με την κατοικία των διδασκάλων και των 75 άπορων μαθητών στο μοναστήρι του Αγ. Σάββα.
  Οικονομικά:  Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1775 ως ηγεμών Βλαχίας με χρυσόβουλο όρισε εισοδήματα για την πληρωμή 9 διδασκάλων και για την τροφή κι ενδυμασία 75 απόρων μαθητών.
  Πρόγραμμα σπουδών:  Το 1716 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ως ηγεμών Βλαχίας βρήκε την Σχολή σε ακμή με 2 διδασκάλους της αρχαίας και της κοινής ελληνικής και 1 διδάσκαλο της ντόπιας γλώσσας.. Το 1735-1741 (επί Κων/νου Μαυροκορδάτου) εισάγονται ιταλικά-τούρκικα. Το 1775 εκδίδει χρυσόβουλο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης για την καθολική παιδεία στη χώρα [Βλέποντες την Χριστιανικήν ... της φιλοσοφίας εισίν αναγκαία] [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος B’, σελ. 390]. Το 1775 μεταρρύθμισε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τη Σχολή. Το 1814 ο ηγεμών Ιωάννης Γ. Καρατζάς αναδιοργάνωσε τη σχολή διορίζοντας νέους εφόρους. Το 1816 ο Ιωάννης Καρατζάς εξέδωσε χρυσόβουλο εισαγάγοντας μεταρρυθμίσεις στην ύλη διδασκαλίας κι εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με την νομική επιστήμη. Το 1817 ο Ιωάννης Καρατζάς κατήρτισε επιτροπή προς περαιτέρω μελέτη του κανονισμού διδασκαλίας. Το 1818 οι Λαζάρ Γεώργιος (1779-1823) και ο Ευφρόσυνος Ποτέκας (1786-1859) αντικαθιστούν τη διδασκαλία των επιστημών απ’τη ρουμανική γλώσσα.
  Σχόλια: 
 2. 1775 - άγνωστη :  Βουκουρέστι, Βλαχία
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια:  Το 1716 το ελληνικό τμήμα της Σχολής στεγάζεται στη Μονή Αγ. Σάββα και το λατινικό-ρουμανικό στη Μονή Αγ. Γεωργίου. Ο Αλ. Υψηλάντης εξήγγειλε την κατασκευή σχολικού ιδρύματος μαζί με την κατοικία των διδασκάλων και των 75 άπορων μαθητών στο μοναστήρι του Αγ. Σάββα.
  Οικονομικά:  Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1775 ως ηγεμών Βλαχίας με χρυσόβουλο όρισε εισοδήματα για την πληρωμή 9 διδασκάλων και για την τροφή κι ενδυμασία 75 απόρων μαθητών.
  Πρόγραμμα σπουδών:  Το 1716 ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ως ηγεμών Βλαχίας βρήκε την Σχολή σε ακμή με 2 διδασκάλους της αρχαίας και της κοινής ελληνικής και 1 διδάσκαλο της ντόπιας γλώσσας.. Το 1735-1741 (επί Κων/νου Μαυροκορδάτου) εισάγονται ιταλικά-τούρκικα. Το 1775 εκδίδει χρυσόβουλο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης για την καθολική παιδεία στη χώρα [Βλέποντες την Χριστιανικήν ... της φιλοσοφίας εισίν αναγκαία] [Τρύφων Ευαγγελίδης "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου)", Αθήνα, 1936, τόμος B’, σελ. 390]. Το 1775 μεταρρύθμισε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τη Σχολή. Το 1814 ο ηγεμών Ιωάννης Γ. Καρατζάς αναδιοργάνωσε τη σχολή διορίζοντας νέους εφόρους. Το 1816 ο Ιωάννης Καρατζάς εξέδωσε χρυσόβουλο εισαγάγοντας μεταρρυθμίσεις στην ύλη διδασκαλίας κι εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με την νομική επιστήμη. Το 1817 ο Ιωάννης Καρατζάς κατήρτισε επιτροπή προς περαιτέρω μελέτη του κανονισμού διδασκαλίας. Το 1818 οι Λαζάρ Γεώργιος (1779-1823) και ο Ευφρόσυνος Ποτέκας (1786-1859) αντικαθιστούν τη διδασκαλία των επιστημών απ’τη ρουμανική γλώσσα.
  Σχόλια: