Πληροφορίες Σχολής

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Παρθεναγωγείο Κοινότητας Τεργέστης

Ιδρυτής άγνωστος

Τόπος ίδρυσης Τεργέστη, Αυστρία

Χρονολογία ίδρυσης 1827

Σχόλια 1. Χρονολογία Ίδρυσης: Οριστική ίδρυση απ'την κοινότητα, Ιούνιος 1836.

Ελεύθερο πεδίο

Σχέσεις με λόγιους
 1. (άγνωστη - άγνωστη):  Δραγίνη Ελένη (διδάσκαλος)
 2. - βοηθός
 3. (άγνωστη - άγνωστη):  Μαρία (διδάσκαλος)
 4. - χήρα Μίλετιτζ, κέντημα
 5. (άγνωστη - άγνωστη):  Γλυκοφρύδη Ελισάβετ (διδάσκαλος)
 6. - ραπτική
 7. (1836 - άγνωστη):  Stergar Κλαίρη (διδάσκαλος)
 8. - εργόχειρα
 9. (1836 - 1841):  Ψαλτάκης Γρηγόριος (διδάσκαλος)
 10. - τουλάχιστον, διάκονος κατηχητής
 11. (1836 - 1841):  Χαϊκάλης Αθανάσιος (διδάσκαλος)
 12. - τουλάχιστον, ελληνικά
 13. (1840 - 1841):  Selva Μαρία (διδάσκαλος)
 14. - ραπτική
 15. (1870 - άγνωστη):  Γέγη Μαρία (διδάσκαλος)
 16. - ράψιμο
 17. (1874 - άγνωστη):  Schawtowitz Fanny (διδάσκαλος)
 18. - γερμανικά
 19. (1874 - άγνωστη):  Μακούτζ Μαρία (διδάσκαλος)
 20. - ραπτική

Περίοδοι λειτουργίας
 1. 1827 - άγνωστη :  Τεργέστη, Αυστρία
  Αριθμός μαθητών: 
  Κτήρια: 
  Οικονομικά:  1827–1835 συντηρούνταν με δίδακτρα ευπόρων και δαπάνες της κοινότητας.
  Πρόγραμμα σπουδών: 
  Σχόλια: