Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Μιλτιάδης Αγαθόνικος Θεσσαλονικεύς

Τόπος γέννησης άγνωστη

Χρονολογία γέννησης άγνωστη

Τόπος θανάτου άγνωστη

Χρονολογία θανάτου άγνωστη

Σχόλια

  Σχέσεις με κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(άγνωστη - 1821) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή Ζαγοράς
(1819 - άγνωστη) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή Τυρνάβου
(1820 - άγνωστη) - σχολάρχης στη σχολή Σχολή Λαμίας