Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Γοβδελάς Μιχαήλ

Τόπος γέννησης Ραψάνη, Θεσσαλία

Χρονολογία γέννησης τέλη 18ου αιώνα

Τόπος θανάτου Ιάσιο, Μολδαβία

Χρονολογία θανάτου μέσα 19ου αιώνα

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
  1. Αι της Φύσεως Eποχαί  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(1770 - 1790)   Ραψάνη, Θεσσαλία :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές