Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Αλεξανδρίδης Δημήτριος

Τόπος γέννησης Τύρναβος, Θεσσαλία

Χρονολογία γέννησης 1784

Τόπος θανάτου Βιέννη, Αυστρία

Χρονολογία θανάτου 1851 (μάλλον 1851)

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα

Περιηγήσεις
(1784 - 1806)   Τύρναβος, Θεσσαλία :   Γέννηση. Εγκύκλιες σπουδές
(1806 - 1812)   Ιένα, Γερμανία :   Σπουδές ιατρικής και φυσικής ιστορίας
(1808 - 1851)   Βιέννη, Αυστρία :   Γιατρός. Συγγραφική δραστηριότητα. Εκδοτική δραστηριότητα