Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Καπετανάκης Kυριάκος

Τόπος γέννησης άγνωστη

Χρονολογία γέννησης 1779 - 1781 (περίπου 1780)

Τόπος θανάτου άγνωστη

Χρονολογία θανάτου 1829 - 1831 (περίπου 1830)

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. Α. X. του Γασπάρεως ο νέος Μεθοδικός Σχολαστικός ´Ατλας  (συγγραφέας)
 2. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 1  (συγγραφέας)
 3. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 10  (συγγραφέας)
 4. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 2  (συγγραφέας)
 5. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 3  (συγγραφέας)
 6. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 4  (συγγραφέας)
 7. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 5  (συγγραφέας)
 8. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 6  (συγγραφέας)
 9. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 7  (συγγραφέας)
 10. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 8  (συγγραφέας)
 11. Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 9  (συγγραφέας)
 12. Εισαγωγή Γενική της Γεωγραφίας, τόμος Ι  (συγγραφέας)
 13. Εισαγωγή Γενική της Γεωγραφίας, τόμος ΙΙ  (συγγραφέας)
 14. Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας  (συγγραφέας)
 15. Σχολαστική Γεωγραφία  (συγγραφέας)

  Περιηγήσεις
Δεν υπάρχουν περιηγήσεις.