Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Θεοφίλου Κορυδαλέως, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως κατ’ Αριστοτέλη

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 28/5/1715

Τόπος συγγραφής Κύπρος ,  άγνωστη

Αναφορές Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα

Διαστάσεις 0,215 x 0,17

Αρίθμηση σελίδων φφ. 515

Σχόλια Στο φ. 2α: αψιε΄ Ιουλί(ο)υ ηρξάμεθα [επομένως η αντιγραφή εσυνεχίσθη και αργότερον] Ο κώδιξ 28 φαίνεται ότι αντεγράφη εν Κύπρω και ίσως εν τη ι. Μ. Κύκκου εκ τινος εκ των πολλών έκτοτε κυκλοφορουμένων εν τη νήσω χειρογράφων του Θεοφίλου Κορυδαλέως, μαθηταί του οποίου είχον διατελέσει αριθμός Κυπρίων λογίων και ιερωμένων.

Θεματική κατηγορία Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κύκκου   Κατάλογος:  Κώστας Κύρρης, «Αναλυτικός κατάλογος των κωδίκων της Ιεράς Μονής Κύκκου», Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, VII, Λευκωσία 1973 – 1975: 305 – 415. Ένδειξη:  28 (274)

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα