Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Θεοφίλου Κορυδαλέως… εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις και …. σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον α΄ των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1701 - 1750

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Μεταφυσική

Διαστάσεις 21x15

Αρίθμηση σελίδων φφ. 538 ( το έργο του τίτλου στα φφ. 4 -370)

Σχόλια Κολοβό.

Θεματική κατηγορία Μεταφυσική   Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ   Κατάλογος:  Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως (1894-1914). Συμβολή στην πνευματική δραστηριότητα της Ρωσίας στη Χριστιανική Ανατολή στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Διδακτ. Διατριβή, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, 1984. Ένδειξη:  170

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα