Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως του Αθηναίου εις τα περί ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία υπομνήματα. 2) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1701 - 1800

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Περί Ψυχής. Αριστοτέλης, Περί Ουρανού

Διαστάσεις 27x18

Αρίθμηση σελίδων φφ. 483: 2) φ. 272

Σχόλια Στο φ. 483ν: Και τόδε τυγχάνει γ´ον Ευγενίου ιερομονάχου του Σουμελιώτου κτήμα συν τοις άλλοις βιβλίοις, λεγώδη συν τη λογική μεθόδω Θεοφίλου του Κορυδαλέως και τω περί φυσικής ακροάσεως αυτού και τη περί ψυχής πραγματεία του αυτού, τοις τε προγυμνάσμασι του Αφθονίου και τη εισαγωγή της λογικής του Σουγδουρή και τη Ευγενίου του Βουλγάρεως λογική. 1768 Απριλίου πρώτη.

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Μεταφυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας   Κατάλογος:  Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909. Ένδειξη:  74 (227)

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα