Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Γεωργίου Παχυμέρη, Παράφρασις εις τα δώδεκα βιβλία του Αριστοτέλους. 2) Σχόλια στα έργα του Παχυμέρη του Μανουήλ Φίλη.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Φιλής Μανουήλ  

Χρονολογία συγγραφής 1501 - 1600

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Αριστοτέλης, Όργανον. Γεώργιος Παχυμέρης, Περί των εξ της φιλοσοφίας ορισμών και των πέντε φωνών και των δέκα κατηγοριών

Διαστάσεις 29,6x22

Αρίθμηση σελίδων

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Λογική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης   Κατάλογος:  Catalogo des los Codices Griegos de la Biblioteca Nacional, Gregorio de Andres, Ministerio de Cultura Madrid 1987. Ένδειξη:  4737

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα