Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 1) Δωροθέου του Λεσβίου Λογική πραγματεία. 14) Του αυτού, Περί ηρεμίας γης κατά Κοπερνιακών. 15) Του αυτού, εις την Περί Ουρανού πραγματεία. 16) Του αυτού εις άπασαν του Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν. 17) Του αυτού Περί εντόμων. 18) Του αυτού Περί κουφότητος του πυρός.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Δωρόθεος Λέσβιος  

Χρονολογία συγγραφής 1701 - 1800

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Κοπέρνικος. Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Θεόφιλος Κορυδαλεύς

Διαστάσεις

Αρίθμηση σελίδων φφ. 342: 1) (φ. 1α-121), 14) (φ. 192β), 15) (φ. 224α), 16) (φ. 232α), 17) (φ. 240α), 18) (φ. 293α)

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Λογική   Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Άγιον Όρος. Μονή Βατοπεδίου.   Κατάλογος:  Κατάλογος των εν τη Ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, υπό μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Paris 1924. Ένδειξη:  466

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα