Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος Barlaam de Seminarae 1. Demonstration arithmetique: Βαρλαάμ Πυθαγορείου αριθμητική απόδειξις. 2. Logistique: Βαρλαάμ Πυθαγορείου λογιστικής.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Άγνωστος

Χρονολογία συγγραφής 1547 - 1559

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Βαρλαάμ μοναχός, Αριθμητική απόδειξις των γραμμικώς εν τω δευτέρω των [Ευκλείδου] στοιχείων αποδειχθέντων

Διαστάσεις 40,8x27,5

Αρίθμηση σελίδων 1. (ff. 1-8v), 2. (ff. 9-76)

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Αριθμητική   Γεωμετρία  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
  1. Bibliotheque Nationale de France   Κατάλογος:  Charles Astruc et Marie - Louise Concasty, Bibliotheque National. Catalogue de Manuscrits Grecs. 3me partie. Le Supplement Grec. Tome I (Fasc. 1, Nos 1 a 50), Paris 1989 Ένδειξη:  1.

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα