Αναλυτικός Κατάλογος Σχολών

 

Επιλέξτε από τον παραπάνω κατάλογο τις πληροφορίες που επιθυμείτε να εμφανιστούν στον αναλυτικό κατάλογο σχολών και πατήστε «Ανανέωση».

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Ταξινόμηση ανά  <<    <    2 από 77    >    >>  

Όνομα:  Ακαδημία Μοδένης
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αλληλοδιδακτική σχολή Δολών
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αλληλοδιδακτική σχολή Σαράντα Εκκλησιών {1}
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αλληλοδιδακτική σχολή Σκοπού {1}
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αλληλοδιδακτικό σχολείο Βάρνης (α)
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αλληλοδιδακτικό σχολείο Βάρνης (β)
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αμπέτειος {1}
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αστική Σχολή Σαράντα Εκκλησιών {1}
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Αστική σχολή Σκοπού {1}
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

Όνομα:  Γραμματοδιδασκαλείο
Περισσότερες πληροφορίες... Επισημειώσεις

<<    <    2 από 77    >    >>