Σύνθετη Αναζήτηση Λογίων

Το ΚΑΤΟΠΤΡΟ παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να εισάγουν σύνθετα κριτήρια αναζήτησης για τους Λόγιους με βάση τα επί μέρους πεδία. Ακολουθούν απλές οδηγίες χρήσης:
  • Επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να λάβουν μέρος στα κριτήρια αναζήτησης.
  • Σε κάποια πεδία εμφανίζεται το σύμβολο με το οποίο μπορείτε να εισάγετε επιπλέον κριτήρια (μέχρι τρία).
  • Στα πεδία με πολλαπλές επιλογές μπορείτε να επιλέξετε τη συμμετοχή όλων των κριτηρίων στην αναζήτηση, ή κάποια από αυτά να λάβει μέρος στην αναζήτηση
  • Στα πεδία που επιτρέπουν πολλαπλές επιλογές μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο το τελευταίο από τα κριτήρια χρησιμοποιώντας το σύμβολο .
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος λογίου
Χρονολογία γέννησης
Τόπος/Περιοχή γέννησης
Χρονολογία θανάτου
Τόπος/Περιοχή θανάτου
Σχέση με κείμενα
Σχέση με σχολές
Περιηγήσεις

 αποτελέσματα ανά σελίδα