Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Α. Tακουετίου, Στοιχεία Γεωμετρίας
Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
Αφήγησις Ιστορική. Περί αρχής και προόδου Των Μαθηματικών Επιστημών
Πίναξ των Εμπεριεχομένων Βιβλίων
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Α´. Ανδρέου Τακουετίου Μετά Σημειώσεων του Ουίστωνος.
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Β´
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Γ´
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Δ´
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Ε´
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον ΣΤ´
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Ζ´ (ΙΒ´)
Των στοιχείων της Γεωμετρίας Βιβλίον Η´ (ΙΒ´)
Θεωρήματα εκ των Αρχιμήδους εξαωτευθέντα
Παροράματα
Πίνακες σχημάτων