Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Αμπουλφέδα Iσμαήλ Bασιλέως Aπαμείας, εκ των Γεωγραφικών πινάκων περιγραφή...
Εξώφυλλο
Βιογραφία Αμπουλφέδα
Ψευδότιτλος
Πρόλογος
Προοίμιο όλου του συγγράμματος
Περιγραφή Χορασμίας
Περιγραφή Μαουραλνάχρης
Περιγραφή Αραβίας
Περιγραφή Αιγύπτου
Περιγραφή Περσίας
Περιγραφή Περσικής θαλάσσης
Περιγραφή Ερυθράς Θαλάσσης
Πίνακες