Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και τη νομική κοινότητα, παρέχοντας στους χρήστες της εύκολη, ολοκληρωμένη πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε όλες τις μορφές. Επίσης, υποστηρίζει και προωθεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ και αναδεικνύει τον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό ρόλο του ΕΚΠΑ, οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν ηπειρωτικό και αγγλοσαξονικό δίκαιο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στην ελληνική, γερμανική, γαλλική, αγγλική και ιταλική, καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

 

Library of the School of Law 

The Library of the School of Law of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) covers the needs and demands of the members of the School and is committed to benefit the legal community as well, providing its users with easy, integrated access to legal information in all possible forms. It also supports and promotes academic activities of both undergraduate and postgraduate programs of NKUA. Moreover, the Library supports the NKUA’s cultural and humanitarian role organizing related events and actions.

The Library collections include all sorts of material in Greek, German, French, English, and Italian languages. They mainly cover the following legal categories of domestic and international law:

 • Civil Law and Civil Procedure
 • Commercial Law
 • Criminal Law and Criminal Procedure
 • Ecclesiastical and Canon Law
 • History of Law
 • Intellectual Property Law
 • International Law and European Law
 • Labour and Insurance Law
 • Philosophy, Methodology and Sociology of Law
 • Public Law

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής / NKUA Law Library

 • Διεύθυνση:Είσοδος από Σόλωνος 104 & έξοδος από Μαυρομιχάλη 17-19, Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 (Κτήριο Παλαιού Χημείου ΕΚΠΑ) / 104, Solonos St. (entrance) & 17-19 Mavromichali St. (exit) (Old Chemistry Laboratory)
 • Τηλέφωνο:(+30) 210 368 8113, 210 368 8065, 210368 8067
 • FAX:210 3688020
 • Ωράριο:Από 1/06/2020, λόγω COVID, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30–16.30 κατόπιν ραντεβού. Το ωράριο τροποποιείται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού / Opening hours: Monday to Friday 08:30-16:30
 • Email:nomiki(at)lib.uoa.gr
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
  signal,desktop,printer,book,archive