Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Ίδρυση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 

Το υλικό της βιβλιοθήκης, επειδή αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού του προγράμματος του Τμήματος, καλύπτει κυρίως τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας, καθώς και θέματα ευρύτερου γνωστικού ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι από τους μισούς τίτλους είναι στα ελληνικά, ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων στα αγγλικά.

 Μεγάλος αριθμός από τα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά είναι δυνατόν να αναζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Για την ανεύρεση συγκεκριμένων τίτλων βιβλίων και περιοδικών μπορεί να γίνει αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου μέσα από το νέο ανανεωμένο Portal της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης http://www.lib.uoa.gr και μέσα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) http://www.heal-link.gr. Αν αυτό γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών της βιβλιοθήκης, παρέχεται πρόσβαση και στο πλήρες κείμενο άρθρων σε ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά περιοδικά.

 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τους/τις προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Από τον δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά και το πληροφοριακό υλικό (όπως λεξικά και εγκυκλοπαίδειες), τα οποία ωστόσο μπορούν να φωτοτυπηθούν σε καταστήματα φωτοτυπιών ή και να φωτογραφηθούν. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους  δανεισμού (όπως αριθμός δανειζομένων βιβλίων, διάρκεια δανεισμού κ.ά.) δίνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

 Πέργαμος

 Διαδικασία καταχώρησης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος»

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (προπτυχιακά) pdf , word

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (μεταπτυχιακά) pdf , word

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (διδακτορικά) pdf word

 

Founding and Operation of the Library of the School of Educational Sciences

 

The Library’s collection aims to support the School's educational program, thus covering mainly the fields of Education, Psychology, Sociology, Philosophy, Literature & Linguistics, as well as subjects of wider cognitive interest. More than half of the available titles are in Greek, whereas the majority of the remaining titles are in English.

A large number of foreign language journals can be searched electronically.  The open public access catalogue can be accessed through the new updated Portal of the Library & Information Center   http://www.lib.uoa.gr and through the Hellenic Academic Libraries Association http://www.heal-link.gr. Access to full text articles can be provided only via verified NKUA IP addresses. 

The Library of the School of Educational Sciences is a lending library. The right to check out material is granted to Academic & Administrative staff as well as undergraduate and postgraduate students. Journals and reference materials, such as dictionaries and encyclopedias are non-loan able. Additional information on checking out policy (e.g. loan periods, number of items borrowed) is provided by the library staff.

 Pergamos

  Depositing PhD, graduate and postgraduate theses at the digital repository "Pergamos"  

  https://pergamos.lib.uoa.gr

·       Application form in Pergamos (undergraduate) pdf, word

·       Application form in Pergamos (postgraduate) pdf, word

·       Work submission form in Pergamos (PhD) pdf, word

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

  • Διεύθυνση:Δραγατσανίου 4, Αθήνα
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 3689602, 3689603, 3689604, 3689605
  • FAX:
  • Ωράριο:Δευτέρα - Πέμπτη: 09.00 - 18.00, Παρασκευή: 09.00 - 16.00
  • Email:edc(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,printer,book,archive,invalid