Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, προέρχεται από την ενοποίηση των δύο (2) βιβλιοθηκών των Τμημάτων της Σχολής, ήτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Ίδρυση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής 

Το   Συμβούλιο της Κοσμητείας στην 3η συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2017

αποφάσισε : Την Ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,

η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των δύο (2) βιβλιοθηκών των Τμημάτων

της Σχολής, ήτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και την έναρξη

της λειτουργίας της από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017  που εγκαταστάθηκε στη

νέα Διεύθυνση  Δραγατσανίου 4, Πλ. Κλαυθμώνος, στο 1ο όροφο.

 

Η συλλογή της εκτείνεται σε δύο ορόφους.  Η συλλογή των έντυπων βιβλίων

είναι 39.763 τεκμήρια σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρησή τους, διαθέτει 55 θέσεις

μελέτης, έχει 2 Η/Υ για τους χρήστες με άμεση τοποθέτηση 4 Η/Υ επιπλέον για

αναζήτηση από τους χρήστες, 1 εργαστήριο με ειδικές θέσεις  εργασίας για άτομα με αναπηρία

(ΑμΕΑ)   που έχει σχεδιαστεί και είναι υπό κατασκευή.

 

Το υλικό της βιβλιοθήκης   αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

 των Τμημάτων της Σχολής, καλύπτει κυρίως τους τομείς της Εκπαίδευσης, της

Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας,

καθώς και θέματα ευρύτερου γνωστικού ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι από τους

μισούς τίτλους είναι στα ελληνικά, ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων στα αγγλικά.

Μεγάλος αριθμός από τα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά είναι δυνατόν να

αναζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Για την ανεύρεση συγκεκριμένων τίτλων

βιβλίων και περιοδικών μπορεί να γίνει αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις

δεδομένων του Πανεπιστημίου μέσα από το νέο ανανεωμένο site της Βιβλιοθήκης &

Κέντρου Πληροφόρησης  http://www.lib.uoa.gr  και μέσα από το Σύνδεσμο

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) http://www.heal-link.gr

του οποίου η Βιβλιοθήκη & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ είναι μέλος.

Αν αυτό γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών της βιβλιοθήκης, παρέχεται

πρόσβαση και στο πλήρες κείμενο άρθρων σε ξενόγλωσσα ηλεκτρονικά

περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία.

Όλες τις Υπηρεσίες μας μπορείτε να τις επισκεφτείτε καθώς είναι ενεργοί σύνδεσμοι

μέσα στην ιστοσελίδα μας www.lib.uoa.gr αφού επιλέξετε το σύνδεσμο  "Υπηρεσίες".

 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό, καθώς

και για τους/τις προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Σχολής μας.

Από τον δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό (όπως

λεξικά και εγκυκλοπαίδειες), τα οποία ωστόσο μπορούν να φωτοτυπηθούν σε

καταστήματα φωτοτυπιών ή και να φωτογραφηθούν.

Οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές δε δανείζονται και δε φωτοτυπούνται.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους  δανεισμού (όπως αριθμός δανειζομένων

βιβλίων, διάρκεια δανεισμού κ.ά.) δίνονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να μελετούν στη βιβλιοθήκη και να παίρνουν υλικό

για να φωτοτυπούν εκτός της βιβλιοθήκης.

 

Το αναγνωστικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τη διαδικασία δανεισμού της

 βιβλιοθήκης μας από τις τελευταίες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας : edc.lib.uoa.gr

 

 

 

Πέργαμος

Διαδικασία καταχώρησης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος»

 

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (προπτυχιακά) pdf , word

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (μεταπτυχιακά) pdf , word

·        Έντυπο κατάθεσης εργασιών στο Πέργαμος (διδακτορικά) pdf word

 

Founding and Operation of the Library of the School of Educational Sciences

 

The Library’s collection aims to support the School's educational program, thus covering mainly the fields of Education, Psychology, Sociology, Philosophy, Literature & Linguistics, as well as subjects of wider cognitive interest. More than half of the available titles are in Greek, whereas the majority of    the remaining titles are in English.

A large number of foreign language journals can be searched electronically.  The open public access catalogue can be accessed through the new updated Site of the Library & Information Center   http://www.lib.uoa.gr and through the Hellenic Academic Libraries Association http://www.heal-link.gr. Access to full text articles can be provided only via verified NKUA IP addresses. 

The Library of the School of Educational Sciences is a lending library. The right to check out material is granted to Academic & Administrative staff as well as undergraduate and postgraduate students. Journals and reference materials, such as dictionaries and encyclopedias are non-loan able. Additional information on checking out policy (e.g. loan periods, number of items borrowed) is provided by the library staff.

 Pergamos

  Depositing PhD, graduate and postgraduate theses at the digital repository "Pergamos"  

  https://pergamos.lib.uoa.gr

 

·       Application form in Pergamos (undergraduate) pdf, word

·       Application form in Pergamos (postgraduate) pdf, word

·       Work submission form in Pergamos (PhD) pdf, word

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

  • Διεύθυνση:Δραγατσανίου 4, Αθήνα
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 3689602, 3689603, 3689604, 3689605
  • FAX:-
  • Ωράριο:Ωράριο Βιβλιοθήκης για εξυπηρέτηση κοινού:Δευτέρα έως και Πέμπτη 8.30-18.00 , Παρασκευή 8.30 - 16.30
  • Email:edc(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,printer,book,archive,invalid