Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Η Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του Συγκροτήματος Ευρίπου, έχει έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας καικαλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας καθώς και τις βασικές ανάγκες των άλλων Τμημάτων που εδρεύουν στο Συγκρότημα.

Τηλέφωνο: 2228099530

email: agroada(at)lib.uoa.gr