Βιβλιοθήκη της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Η Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας του Συγκροτήματος Ευρίπου, έχει έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας καικαλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας καθώς και τις βασικές ανάγκες των άλλων Τμημάτων που εδρεύουν στο Συγκρότημα.

Ωράριο λειτουργίας :  Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16.00.   Κατά τις επίσημες αργίες, όπως αυτές ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί. Κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστουγέννων, Πάσχα, θέρους) το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

Τηλ. : (+30) 22280 99530, 22280 99512

Email: agroada(at)lib.uoa.gr


Προσωπικό: Μαρία Καρλατήρα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Μαρία Μπουγιούκου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Αναστασία Στυλιανόσογλου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η  υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας  στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.  Η  σύγχρονη  και ανταγωνιστική γνώση για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα, η έμφαση στις νέες τεχνολογίες στον τομέα της Γεωργίας, η  ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αγροδιατροφής, η Διαχείριση των Φυσικών Πόρων,  η Προστασία του Περιβάλλοντος κ.α αποτελούν μέρος των θεματικών πυλώνων ανάπτυξης της συλλογής της.

Συλλογή: Διαθέτει  συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα ΕΚΠΑ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  και καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος θεματικές κατηγορίες όπως  Μαθηματικά, Χημεία, Πληροφορική, Δίκαιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics,  Βιολογία,  Φυσική, κλπ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο και χώρους ομαδικής μελέτης ενώι η συλλογή της είναι ανοικτής πρόσβασης για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) , το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Δανεισμός : Δικαίωμα δανεισμού έχουν: α) τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου και β) οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.  

Για την έκδοση της κάρτας δανεισμού απαιτούνται τα παρακάτω:

 • ταυτότητα μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας ( φοιτητική ταυτότητα),

• δύο (2) φωτογραφίες

• συμπλήρωση αίτησης.  Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Βιβλιοθήκη  (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00). Η τήρηση του αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στον Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τις κατηγορίες των χρηστών που δεν έχουν δυνατότητα δανεισμού του υλικού η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται με κατάθεση της αστυνομικής ταυτότητας, η οποία επιστρέφεται κατά την αποχώρησή τους. Η κάρτα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται μόνο από τον κάτοχό της.

Οι χρήστες κάθε κατηγορίας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού έως και δύο φορές. Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και τη μεσολάβηση 15 ημερολογιακών ημερών, ο χρήστης μπορεί να δανειστεί εκ νέου. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης δανεισμένου υλικού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης .